Tomas Svärd monterar upp sina bilder. Foto: Bengt Eliasson.

Filipstadsfotograferna f/3 ställer ut på Museet Kvarnen

Under december och en bit in i januari har du chansen att se bilder av Filipstadsfotograferna f/3 på Museet Kvarnen i Filipstad. En mångfald i uttryck och motiv präglar utställningen, som speglar den spännvidd som finns i gruppen.
– Vi är åtta fotografer som visar våra bilder, så det finns en bredd på bilderna, säger Bengt Eliasson från Filipstadsfotograferna f/3.

Filipstadsfotograferna f/3 hade sin första träff i januari 1999, och genom åren har man haft ett flertal utställningar på olika platser i Filipstad, något som brukar vara populärt hos gruppens medlemmar.
– Jag tror att alla som är med på utställningen tycker om att visa sina bilder, säger Bengt Eliasson och tillägger med ett leende:
– I alla fall gör jag det.

Bilderna som nu visas på Kvarnen visar upp en mångfald av motiv och tekniker, här finns digitalt och analogt, bilder i färg och bilder i svartvitt, bilder av natur, arkitektur och mycket annat.
– Jag är ornitolog och fotograferar mycket fåglar, andra tar mer abstrakta bilder och med människor i bilderna, berättar Bengt.
Han beskriver Filipstadsfotograferna f/3 som en samling fotografer som hjälper varandra att utvecklas och inspireras inom det fotografiska området. Man träffas ett par gånger i månaden för att visa och diskutera bilder, och att utifrån sina olika infallsvinklar och erfarenheter komma med idéer och kritik för att utveckla såväl sitt eget som de andra deltagarnas fotograferande.
– Vi anordnar också några utfärder varje termin, säger Bengt och berättar att man exempelvis besökt den gamla krutfabriken i Tyfors och Granbergsdal utanför Karlskoga.

I dagsläget har gruppen 16 medlemmar, varav åtta visar sina bilder i den pågående utställningen på Kvarnen, och man blir gärna fler. 
– Fler medlemmar är alltid önskvärt, vi hälsar alla som är fotointresserade hjärtligt välkomna!

Utställningen av Filipstadsfotograferna f/3:s bilder hade vernissage sista helgen i november och visas på Museet Kvarnen till och med 7 januari.

Text: Nicklas Remmegård.