Erik Andersson, Jan Johansson och Håkan Johansson har lång erfarenhet av skogen, och hjälper skogsägare med allt som kan tänkas behövas.

Erbjuder fullservice och flexibla lösningar för skogsägare

Sedan i våras finns en ny aktör i skogsbranschen i Värmland när Åsarpsbaserade Carlsson & Persson Skogstjänst valde att expandera med ett kontor i Ölme. Som en lite mindre aktör kan man vara mer flexibla, och utöver att köpa virke kan man hjälpa till med allt en skogsägare kan tänkas behöva.
– Vi erbjuder fullservice för skogsägare, säger Erik Andersson, virkesinköpare på Carlsson & Persson Skogstjänst.

När Erik Andersson tillsammans med kollegorna Håkan Johansson och Jan Johansson får se den gamla tallen i skogen dit vi begett oss för att ta bilder blickar de upp mot kronan som långt där ovanför kröner den tjocka stammen.
– Det är en riktigt ståtlig tall, konstaterar Håkan, och se så många bohål det är i den.

Mellan sig har de över 50 års erfarenhet av skogsbruk, och sedan i våras jobbar de på Carlsson & Persson Skogstjänst. Erfarenheten och den lokala förankringen är viktig, kontaktnätet de skaffat sig i branschen är en styrka, liksom den flexibilitet det innebär att vara en mindre aktör.

Carlsson & Persson Skogstjänst erbjuder skogsägare en helhetslösning där man inte bara köper och avverkar virke, utan kan vara behjälpliga med det mesta man som skogsägare kan behöva. Röjning och plantering, likväl som tillsyn eller upprättande av skogsplaner. Det finns möjlighet att fixa om skogsägaren behöver hjälp så gör man det.
– Det blir lite mer nära och snabbare beslut, konstaterar Håkan, allt är upp till oss och det finns ingen som begränsar vad vi kan göra.
– ”Vi löser det” är mottot, inflikar Jan.

Framöver är förhoppningen att växa ytterligare både lokalt och nationellt. Trots det osäkra läget på många håll har såväl pristrenden som efterfrågan varit stark, och även om det är svårt att sia om hur det kommer se ut på sikt finns just nu inga signaler om att det ska gå ner.
– Vi hoppas att fortsätta öka och ta marknadsandelar, och att fler vill sälja sitt virke till oss, säger Erik.

Då färre skogsägare i dag bor i anslutning till sin skogsfastighet än vad som varit fallet traditionellt handlar mycket av det man erbjuder skogsägare om förvaltning och planering. Jan lyfter exempelvis fram vikten av att ha koll på skogen för att förhindra, och tidigt upptäcka, eventuella skador eller skadedjursangrepp på skogen.

Mot slutet av intervjun nämner Erik att man utöver att förvalta skog och köpa in virke även erbjuder torv och säljer ströprodukter till lantbrukare och djurägare.
– Så det är roligt att få sälja något också och inte bara köpa, säger Håkan med ett skratt.

Text & foto: Nicklas Remmegård.