Peter Eskebrink ny ordförande i Omtänksamma Kristinehamn. Foto: Nicklas Remmegård.

Omtänksamma Kristinehamns nye ordförande lyfter vikten av samverkan

Omtänksamma Kristinehamn arbetar för att utveckla och skapa möjligheter för handeln i Kristinehamn. I våras fick man en ny ordförande när Peter Eskebrink tog över rollen.
– Vi vill att man ska handla på hemmaplan och att vi har ett levande centrum, säger han.

När vi promenerar över torget i centrala Kristinehamn hälsar Peter på var och varannan förbipasserande. Under vårt samtal återkommer han till betydelsen av dialog och samverkan, externt men också internt på de regelbundna medlemsmötena.
– Återkopplingen från medlemmarna är jätteviktig, vi måste lyssna på vad de vill, säger, alla vill hjälpas åt och dra sitt strå till stacken.

I dagsläget har Omtänksamma Kristinehamn, som även består av centrumledarna Jasmine Herhold och Maj-Britt Nilsson Herhold, ett hundratal medlemmar, allt från stora butikskedjor till enmansföretag. Mångfalden är en styrka, inte minst för det presentkort som gäller hos alla medlemmar.

Peter understryker också vikten av samverkan med andra aktörer för att skapa förutsättningar för en levande handel och samarbeta kring olika event. Han nämner exempelvis Turismenheten på Näringslivssamverkan och centrumgruppen där man träffas för att diskutera utvecklingen av centrum.

Att det händer saker på stan som lockar besökare och ger butikerna möjlighet att visa upp sig, är en stor del av vad Omtänksamma Kristinehamn jobbar med. Just nu arbetar man som bäst med planeringen för 2024.
– Vi håller på att sätta en ny årskalender tillsammans med våra medlemmar, det kommer bli en del återkommande event som höst- och vårmarknader men också en del nyheter, säger Peter och
nämner att man vill ha mer av musik.

Generellt tycker han att utbudet av handel i Kristinehamn är bra, och det finns ett intresse för att etablera sig i Kristinehamn. Han menar att det är viktigt med en mix av butiker med olika inriktningar och storlek, liksom restauranger och fikaställen.
– Det ska finnas något för alla, oavsett ålder, säger han, vi vill ha en levande centrumhandel.

Text: Nicklas Remmegård. Foto Omtänksamma Kristinehamn