Höstens nummer av Tidvis är tänkt att ges ut till Arkivens dag.

Bevarar och tillgängliggör lokalhistorien

I Karlskogas kommun- och föreningsarkiv finns kommunens historia bevarad i form av dokument, bilder och ritningar. Lagom till arkivens dag 11 november släpps hösten nummer av arkivets egen tidskrift Tidvis.
– Att göra Tidvis är bland det roligaste med jobbet, säger kommunarkivarie Annelie Henriksson.

I bibliotekshuset i centrala Karlskoga finns Karlskogas kommun- och föreningsarkiv. I de av Riksarkivet godkända lokalerna finns handlingar hela vägen från kommunens bildande 1863, och i vissa fall äldre än så. I föreningsarkivet, som ger möjlighet för föreningar och organisationer att förvara sina handlingar på ett säkert sätt, finns några få dokument så gamla som från 1600-talet.
– Föreningarna måste inte spara sina handlingar, men vi är glada att de gör det, menar arkivassistent Katarina Winter och får medhåll av Annelie:
– Många föreningar har material vi skulle vilja rädda och ha här.
I arkivhyllorna finns protokoll, tidningslägg, ritningar, betyg, socialtjänstutredningar och mycket, mycket annat. Längs en vägg hänger gamla fanor och standar, i en annan del av lokalen finns skolplanscher och i ett särskilt rum där temperaturen av bevaringsskäl är lägre finns fotografier.

Många av bilderna har digitaliserats och publiceras regelbundet på sociala medier, liksom i den egna tidskriften Tidvis. Initiativet till Tidvis kom från Annelie som efter en konferens kom hem med idén att göra en lokalhistorisk tidskrift.
– Det är vårt kall att sprida lokalhistoria, ler hon.

Elva år och ett tjugotalnummer senare
– Tidvis ges ut två gånger per år – har upplagan växt till 650 exemplar och skickas till prenumeranter över hela Sverige. Höstens nummer ges ut i samband med Arkivens dag, som man även uppmärksammar genom en utställning på biblioteket och en lokalhistorisk föreläsning.
– Årets tema är färg och form så vi plockar fram lite ritningar och annat ur arkivet och gör en utställning på.

Tidvis är uppskattad. Många tycker det är roligt att läsa om sådant som hänt förr, kanske ta en tur längs sina egna minnens allé. Innehållet, som Annelie och Katarina själva producerar, bygger på material från arkivet och genom åren har de hittat många spännande berättelser och livsöden bland de miljontals dokumenten. De lyfter båda fram hur roligt det är att göra tidningen, och att det är en ynnest att arbeta i en kommun som lägger värde vid att bevara och berätta om sin historia
– Man måste ha sin historia med sig i stan, säger Katarina, det är Tidvis och våra föreläsningar vi gör som är lite extra, det är jätteroligt.

Text & foto: Nicklas Remmegård.
Gamla foton: Kommunarkivet