Emelie Nordgren, Clara Buhre och Mikael Bergare brinner för att hjälpa barn och unga till en bra skolgång i Storfors. Nu samverkar de genom två olika, externt finansierade, projekt.

De jobbar för ökad skolnärvaro

Mikael Bergare, Clara Buhre och Emelie Nordgren jobbar mot samma mål: Att få fler av de elever som har hög frånvaro att närma sig skolan.
– Vi har kommit framåt under det halvår som gått, säger Emelie.

Det finns två aktiva projekt som samverkar för att minska skolfrånvaron.
Projektet PIA, Promote Health, Important choices and Attendence, är ett EU-projekt som drivs tillsammans med Forshaga och Vansbro. Det kommer att pågå till och med 2025 och där jobbar Mikael Bergare med högstadieelever på olika sätt. Dels med dem som inte alls går i skolan, men också som ett stöd för de elever som finns i olika klasser.
– Jag finns som en extra vuxen, någon som det är lätt att prata med eller kanske spela lite pingis med. På så sätt kan jag fånga upp unga tidigt om något inte är bra, säger han.

En del av arbetet går ut på att hjälpa elever som av olika anledningar inte gått
i skolan på länge. Där kan det handla om att ses på någon annan plats och att stegvis närma sig de vanliga lektionerna. Den som behöver enskild undervisning kan få det hos Clara i en annan lärmiljö.
– Det ger mig själv otroligt mycket att få vara med och göra skillnad, säger Mikael, som har en bakgrund som väktare, ordningsvakt och skyddsvakt.

Han gillar problemlösning och i hans uppdrag ingår också att hjälpa högstadieelever att öka sin ”valkompetens”. Det gäller både de olika val man gör i vardagen och val till gymnasiet.
– Om någon inte går på en lektion så är det ju ett aktivt val, då kan vi sitta i rasthallen och diskutera hur personen tänker och vad det kan finnas för orsaker, säger Mikael.

Han har också möjlighet att vara en resurs för gymnasieeleverna under deras första termin, för att öka antalet elever som läser färdigt utbildningen eller får hjälp att byta till ett annat program.

Clara och Emelie jobbar i ett projekt där man skapar lärmiljöer utanför det vanliga klassrummet. Emelie har en lokal nära mellanstadiet medan Clara finns i Sporthallen för högstadieelever. Projektet finansieras av Specialpedagogiska myndigheten.
Clara har tidigare undervisat på högstadiet och jobbat som resurs på mellanstadiet och trivs med sitt nya uppdrag.
– Jag är lyhörd och bra på att fånga upp detaljer, säger hon, medan kollegorna lägger till att hon dessutom är väldigt lugn på ett positivt sätt.

Emelie har en termin bakom sig där hon fått vara med och se ungdomar ta kliv framåt.
– Det känns jättekul att vi får sätta igång igen. Det har jag sett fram emot, säger hon.

Text & foto: Eva Wiklund