Försäljningsprocessen för Gustafsviks herrgård inleds i höst

I våras fattade kommunfullmäktige i Kristinehamn beslutet att genomföra försäljningen av delar av fastigheten Gustafsvik, som varit i kommunens ägo sedan 1957. Tanken är att försäljningsprocessen kommer att inledas på allvar under hösten.

– Man kan säga att vi först 2015 planerade en seriös satsning på Gustafsvik. Tanken då var att renovera taket på ena flygeln och att därefter undersöka möjligheterna till försäljning. I samband med det fick man kontakt med tv-profilen Ernst Kirchsteiger som ville spela in sitt sommarprogram där 2016. Området fick en upprustning i samband med tv-produktionen och efteråt försökte kommunen etablera området som ett besöksmål. Satsningen var väldigt uppskattad, men medförde samtidigt väsentliga kostnader för kommunen, förklarar Kalle Alexandersson, planeringschef på Kristinehamns kommun.

Kommunen har därefter inte haft vare sig resurser eller rätt förutsättningar för att fortsätta investera i Gustafsvik, och har utifrån detta landat i att en privat ägare sannolikt kommer att kunna förvalta Gustafsvik på ett bättre sätt.

Gustafsvik är klassad som ett kulturreservat, vilket innebär att framtida förändringar måste anpassa sig till områdets kulturhistoriska värden.

– Stadsplanens inriktning gör att vi kan vara trygga i att den framtida ägaren har att förhålla sig till de kulturella värden som Gustafsvik har. Det är viktigt att understryka, tillägger Kalle Alexandersson.

Försäljningsprocessen kommer att starta på allvar senare i höst och kommer att genomföras i samarbete med en mäklarfirma.

– För oss är det viktigt att det blir en bra process och en bra försäljning. Det är viktigare att det blir bra än att det går snabbt. Vi är angelägna om att fastigheten ska hamna i bra händer, som vill ta vidare och utveckla området.

Försäljningen är en del av ett större arbete som syftar till att utveckla grönområdena, skapa en attraktiv kommun för såväl invånare som besökare och se till att människor vill bo och verka i kommunen.

Text: Nicklas Remmegård. 
Foto: Kristinehamn kommun