Alla kan hjälpa till att bekämpa invasiva arter

Invasiva växter tar över och konkurrerar ut våra inhemska växter, vilket hotar den biologiska mångfalden. Du kan hjälpa till att rapportera förekomster av invasiva arter.

I Östra Värmland är det främst fyra invasiva växter som du ska hålla utkik efter: jätteloka, jättebalsamin, parkslide och lupiner. För två av växterna, jätteloka och jättebalsamin, säger lagstiftningen att alla markägare måste bekämpa dem och arterna får inte sprida sig vidare.

Det innebär att till exempel kommunen har ansvar för sina marker, men också att privatpersoner och företag som äger mark har ansvar att dessa två invasiva växter inte kan sprida sig.

Är du markägare och har invasiva växter på din mark, även om det är en villatomt så är du ansvarig att de inte sprids vidare.

Så gör du för att minimera risken för spridning:

• Invasiva växter ska alltid läggas i väl förslutna säckar och tas till återvinningscentralen. Observera att växterna skall vara väl förpackade även vid transport.

• Lägg säckarna i kärl märkta med ”invasiva växter”, som är placerade vid komposten.

• Har du stora mängder invasiva växter kontakta gärna Mosseruds återvinningscentral på 0586-750 199 innan, så hjälper de till att hitta en bra lösning hur du kan lämna ditt avfall på återvinningscentralen.

• Invasiva växter får inte kastas bland kompost eller ris på återvinningscentralen.

• Släng aldrig i naturen, komposten eller trädgårdsavfallskärlet.

• Rapportera arter

Är du inte markägare kan du ändå bidra i arbetet genom att rapportera invasiva växter. Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets sida, naturvardsverket.se

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter, framför allt på nya platser.

Text: Eva Wiklund
Foton: Naturvårdsverket