Enhetschef Yvonne Frank Ljungberg söker en sjuksköterska som brinner för utveckling.

Utvecklingsfokus när Storfors söker sköterskor

Just nu söker Storfors kommun en sjuksköterska med utvecklingsansvar.
– Vi är mitt i en omställningsperiod och har sett behovet av någon som brinner för utveckling och som bland annat kan vara kontaktperson mot Region Värmland, säger enhetschef Yvonne Frank Ljungberg.

Storfors har två särskilda boenden med sammanlagt ett 50-tal platser. Sjuksköterskorna inom hemsjukvården jobbar med kunder på särskilt boende och inom funktionsstöd men också med kunder som bor i egna hem.

I omställningsarbetet finns nu behov att rekrytera flera nya sjuksköterskor, samtidigt som behovet av sommarvikarier är stort.

Kommunchef Johan Rosqvist menar att den lilla kommunen har utmaningar men också möjligheter.
– Den stora fördelen med att jobba i en liten kommun är närheten mellan olika verksamheter där man hjälps åt och en närhet mellan politiker och tjänstemän. Just nu är vi också i ett uppstartsskede där det kommer att finnas fina möjligheter att påverka verksamhetens utformning för de nyanställda, säger han.

Förutom legitimerade sjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor söker kommunen nu en sköterska med utvecklingsansvar.
– En viktig bit blir att ansvara för kommunens olika kvalitetssystem och att följa aktuell forskning. Tillsammans med övriga sjuksköterskor jobbar man också med utbildning och handledning för omvårdnadspersonal, säger Yvonne Frank Ljungberg.

Uppdraget som utvecklingsansvarig sjuksköterska kombineras med ett teamuppdrag där sköterskan tillsammans med sina kollegor bedömer och utför medicinska behandlingar och specifika omvårdnadsinsatser.
– Vi hoppas att den här nya typen av tjänst ska locka någon som redan jobbat några år som sjuksköterska och ser detta som en spännande utmaning, säger Yvonne Frank Ljungberg.

I Storfors kommun ingår inte nattjänstgöring för sjuksköterskorna.

Information: storfors.se/ledigajobb

Text & foto: Eva Wiklund