Lennart Johansson, Kicki Karlsson och Ann-Louise Izindre svarar gärna på frågor.

Har din förening goda idéer för landsbygdsutveckling?

Då öppnar sig nu möjligheterna för att söka EU-stöd på ett ganska enkelt sätt via Leader Närheten.

Under den förra programperioden för Leader var Östra Värmland ett område som blev utan pengar. Inför den här perioden som pågår mellan 2023 och 2027, gick Leader Värmlands BergsLag (Filipstad, Kristinehamn och Storfors) ihop med Leader Närheten (Karlstad, Grums, Kil, Forshaga och Hammarö). 

Det är jordbruksverket som beslutar om tilldelning av EU-medlen och den här perioden får Leader Närheten 43 miljoner kronor där kommunerna går in med 33 procent av finansieringen utifrån invånarantal. För Storfors kommuns del handlar det om knappt 132 000 kronor per år.

EU-stödet kan sökas av privat, ideell och offentlig sektor.
– Det här är en fin chans för föreningar i vårt område att få finansiering för att utveckla sin bygd, säger Lennart Johansson, som tillsammans med Ann-Louise Izindre och Kicki Karlsson representerar Storfors kommun.

Det är många kommuner som ska dela på medlen som ska räcka fram till 2027, och Ann-Louise Izindre påpekar att man inte kan vänta sig bidrag på mångmiljonbelopp.
– Pengarna ska ju räcka till så mycket utveckling som möjligt. En fördel kan vara att hitta samarbetspartners både i offentlig sektor och i näringslivet, säger hon.

Nästa ansökningsomgång hålls i september och därefter i december. På hemsidan kan man få all information om hur en ansökan ska gå till, och vad man kan söka för.

Den gamla föreningen Värmlands BergsLag finns kvar fram till årsskiftet, och kontaktpersonerna vill gärna ge första hjälpen till föreningar i Östra Värmland.

Man har fått många förfrågningar och vet att det finns en hel del föreningar som ligger i startgroparna för att söka EU-medlen.
– Vi kan vara en första inkörsport för att vägleda vidare, säger Kicki Karlsson.

FAKTA LEADER NÄRHETEN

Leader Närheten pekar ut fyra strategiområden inom vilka man kan söka medel.

1. Engagerade Landsbygder där man vill se en utveckling av föreningslivet på olika sätt.

2. Smarta Landsbygder där man vill skapa bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi, självhushållning, ökad beredskap, utvecklad service och digitaliseringslösningar på landsbygden.

3. Konkurrenskraftiga Landsbygder där man vill främja nyföretagandet, och bland annat skapa lönsamhet, utveckla besöksnäringen inom natur och kultur och öka nätverkande.

4. Livskraftigt Vänerfiske

Information: www.leadernarheten.se

Text & foto: Eva Wiklund