Den tillfälliga modulförskolan Sannaparken avvecklas från och med höstterminen 2023.

Sannaparkens förskola avvecklas

I mitten av februari beslutade skolnämnden att den tillfälliga modulförskolan Sannaparken stänger 1 juli och avvecklas från höstterminen. Anledningen är att en modulförskola inte kan leva upp till samma kvalitet som en permanent byggnad.

– Efter nästan sju år kan vi se att både kvaliteten och arbetsmiljön i lokalerna brister. Det är inte rättvist mot vare sig barnen eller personalen att vistas i lokaler som inte håller måttet, berättar skolnämndens ordförande Ulf Engström i ett pressmeddelande.

Vårdnadshavarna till de totalt 46 barnen på förskolan har uppmanats ansöka om nya förskoleplatser i god tid till höstterminen, och kommunens ambition är att de familjer som påverkas av beslutet ska få sina förstahandsalternativ tillgodosedda. Nya förskoleplatser med start från 31 juli kommer erbjudas de berörda i början av april.

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Kristinehamn kommun