Arkitektens idéskisser för den renoverade busstationen.

Snart invigs nyrenoverade busstationen

För den som passerat genom centrala Karlskoga det senaste året har det varit svårt att missa att kommunens busstation får ett ansiktslyft. Nu är projektet i sin absoluta slutfas, och 1 mars klipps bandet för den nyrenoverade, välkomnande busstationen.

– Vi är färdiga, säger Malin Berglind, projektledare på teknik och fastighet, när vi pratas vid i mitten av februari. Vi har slutbesiktning på torsdag, och sedan blir det invigning 1 mars.

Syftet med ombyggnationen har till största delen varit att göra busstationen fräschare, trevligare och tryggare, och man har velat skapa en mer välkomnande busstation då det för många besökare är det första man möter när man kommer till Karlskoga.
 Man kan också se det som en del i ambitionen att ge Värmlandsvägens sträckning mellan busstationen och Folkets Hus ett lyft.

– Nu kan du se genom byggnaden på ett annat sätt, och du känner dig mer sedd, säger Malin Berglind och berättar att glaspartierna består av ett särskilt glas som inte går att krossa.

Renoveringen innebär också att det för första gången på många år nu kommer finnas butikslokaler på busstationen.

– Vi har fått in en hyresgäst som ska driva kiosk i anslutning till väntsalen, säger Malin, och därutöver har vi även en cafélokal med mottagningskök och en mindre butikslokal.

Intresset för de två senare lokalerna har varit stort, och även om det i skrivande stund inte är klart med några hyresgäster har man gott hopp om att inom kort få in verksamheter även där. Man stressar dock inte, utan är noga med att hitta rätt verksamheter som kan bidra till att ge busstationen ett lyft.

– Jag tror att när vi öppnar upp den nya busstationen och man ser flödet så kommer intresset hos våra caféägare öka ännu mer. Det ska vara trevligt att vara på busstationen.

Text: Nicklas Remmegård
Foto: Karlskoga kommun