Kommunchef Johan Rosqvist, näringslivsutvecklare Kicki Karlsson och tekniske chefen Jukka Mäenpää diskuterar lediga tomter.

Industritomter för 5 kr/kvm

Just nu finns cirka 350 000 kvadratmeter centralt belägen, ledig, industrimark i Storfors. Nu finns också ett fast pris för markförsäljning.
– Förra året gjordes en oberoende värdering vilket gör att vi nu kan sälja mark för fem kronor per kvadratmeter, säger kommunchef Johan Rosqvist.

I Storfors är det nära till det mesta – till både centrum, sjö med badplats och riksväg. Det gäller även den nu lediga industrimarken som ligger i direkt anslutning till riksväg 26, men ändå inte långt från centrum. Den senaste tiden har två tomter inom området sålts till nyetableringar, men det finns gott om utrymme för flera.
– Storfors kommun har tidigare inte haft någon värdering av marken. Med värderingen i bakfickan kan vi nu gå ut och marknadsföra de lediga industritomterna, säger Johan Rosqvist, som tror att den centralt belägna marken kan locka företag som vill expandera eller nyetablera.

– Det finns fina möjligheter till både vägtransporter och transporter på järnväg. Tre mil söderut når man E18 och även den Vänerhamnen, säger han.

Närmaste flygplats ligger utanför Örebro, en knapp timmes körväg från Storfors.

Att Storfors kommun ligger i stödområde 2 betyder också att många företag kan söka regionalt investeringsstöd för nyinvesteringar i byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier eller immateriella tillgångar som exempelvis uppfinningar, logotyp, kundregister, affärsmetoder eller expertkunskap.
– För små företag handlar det om upp till 35 procent av investeringarna, vilket naturligtvis kan göra stor skillnad, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson, som ofta är företagens första kontakt i kommunen.

Tekniske chefen Jukka Mäenpää får då och då förfrågningar om mark som är till salu, både vad det gäller villatomter och industrimark. Han tror att efterfrågan kommer att öka.
– Det känns väldigt bra att vi nu har en färdig värdering av just industrimark, så att vi snabbt kan ge besked, säger Jukka, som också betonar att beslutsvägarna i den lilla kommunen ofta är korta.

– I normalfallet kan vi hjälpa intresserade företag med frågor gällande mark och etablering snabbt, säger han.

Ytterligare information: storfors.se/industrimark

Text: Eva Wiklund. Foto: Lars Larsson