Bergsskolans studenter kan läsa vidare på universitet

Sedan i höstas har studenterna på ingenjörsprogrammet för metall- och verkstadsteknik vid Bergsskolan i Filipstad möjlighet att studera vidare på Kungliga Tekniska Högskolan, och nyligen blev det klart att ingenjörsstudenterna inom berg- och anläggningsteknik får behörighet till masterstudier vid Luleå Tekniska Universitet.
– Det är unikt i Sverige med så här raka spår mellan yrkeshögskola och universitet, säger Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan.

Jan Håkanson berättar att KTH hade en önskan att bredda sitt underlag av studenter, och med vetskap om att Bergsskolans studenter har goda kunskaper ville man undersöka om det vore en möjlig väg. Slutsatsen blev att det enda som behövdes för att studenterna på Bergsskolan skulle bli behöriga att söka masterprogrammet på KTH var en kompletterande matematikkurs vid Karlstads universitet och en kurs i programmering och simuleringar med industriella tillämpningar.

– När vi såg det här tog vi kontakt med LTU och frågade om de ville undersöka samma sak för
bergsstudenterna, säger Jan Håkanson.

Även där landade det i att det behövdes kompletterande kurser i matematik på Kau men att studenterna på Bergsskolan i övrigt uppfyllde kraven för behörighet med råge. De kompletterande kurser som krävs ges nu inom ramen för utbildningen på Bergsskolan, och efter tre år på Bergsskolan är studenterna behöriga att söka vidare till respektive masterprogram. Av 14 studenter i årskurs tre på metallutbildningen har elva valt att läsa de kompletterande kurserna och man har även sett att antalet sökande till utbildningen ökat sedan möjligheten till fortsatta studier blev känd.
– Det här är ytterligare ett starkt kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet och är attraktiva både för näringslivet och akademin, säger Jan Håkanson.

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Bergsskolan