Forskare har utvecklat träbaserad plast som i framtiden kan användas som byggnadsmaterial.

Högteknologiskt trä är framtidens byggmaterial

Sedan några år tillbaka byggs allt mer i trä, vilket lyfts som en nyckel till hållbart byggande. I framtiden kommer träet sannolikt användas ännu mer, och i helt andra former än hur vi känner det i dag.

Forskare på KTH har utvecklat träbaserad plast med tillräckligt bra viktbärande styrka för att kunna ersätta fossilbaserade plastmaterial som används i heminredning och konstruktionsmaterial. Till skillnad från termoplast kan materialet brytas ner utan att skada miljön, vilket innebär att det jämfört med traditionell plast utgör ett hållbart, cirkulärt materialalternativ.
– Nedbrytbarhet möjliggör cirkularitet.
Genom att bryta ned plasten kan fibrerna återvinnas och de kemiska komponenterna från plasten återanvändas, säger Peter Olsén, forskare vid KTH i ett pressmeddelande.

Ett annat spännande material som tagits fram vid samma lärosäte är transparent trä, som på sikt skulle kunna användas i fönster. Sedan man fick fram materialet 2016 har forskarna inte bara lyckats göra det än mer genomskinligt och förbättrat de optiska egenskaperna, utan också gett det värmereglerande egenskaper som kan bidra till energibesparingar. Genom att tillsätta biologiskt nedbrytbart energilagrande material har träet fått isolerande egenskaper som kan förhindra värmeförluster på vintern, medan det omvänt kan släppa ut värme när temperaturen utomhus stiger.

Lars Berglund, professor och chef på avdelningen för biokompositer vid KTH menar i en artikel på universitetets hemsida att en viktig aspekt av forskningen på de här materialen är att bana väg för ny trä-nanonteknik, som i sin tur kan ge trä en helt ny roll och inte bara fungera som billigt byggmaterial.
– Nya högteknologiska träprodukter kan framställas så att trä får helt nya funktioner, som exempelvis smarta fönster, trä som värmebatteri, trä som har inbyggd belysningsfunktion, till och med en trälaser.

Men om allt detta ska göras av skogsråvara, kommer det inte leda till massiv avverkning med förlust av skogar som följd? Inte nödvändigtvis menar forskarna.
– Materialet kan faktiskt rädda träd. Det uppmanar till återvinning av träfibrer för att möjliggöra omformning av materialet, säger Peter Olsén.

Text: Nicklas Remmegård
Foton med svart bakgrund: Céline Montanari, KTH
Övriga foton: KTH.