En spännande promenad i kvarteret Vågen lockar många nyinflyttade i Kristinehamn.

Kristinehamns kommun lanserar inflyttarservice

I samband med att Försvarsmakten återinvigde Bergslagens artilleriregemente
A 9 i Kristinehamn lanserade kommunen en funktion för inflyttarservice.

Kristinehamns kommun kommer de närmaste åren ha möjlighet att locka nya inflyttande. Förutom återetableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9 är det flera verksamheter som kommer etablera eller utveckla sig i Kristinehamn och i närområdet. Det kommer att resultera i att många personer flyttar till Kristinehamnsområdet på kort tid och därför vill kommunen möta deras behov. Med hjälp av nyetablerade funktionen inflyttarservice kan kommunen i hög grad ge information och vägledning samt svara på inflyttarnas frågor direkt vid första kontakten.
– Vår målbild är att synliggöra Kristinehamn som en attraktiv stad att flytta till. Det ska vara lätt att hitta den information du behöver och därför har vi samlat det viktigaste under en ingång på vår webb. Det finns också en möjlighet att snabbt få personlig hjälp om det behövs, berättar Sandra Strömmen som är koordinator och ansvarig för funktionen inflyttarservice.