Maja Johanson pluggar på skogshögskolan i Gammelkroppa.

Maja undersöker intresse för nära skog

Maja  Johansson pluggar på skogshögskolan i Gammelkroppa och nu vill hon få hjälp av storforsarna med sitt examensarbete.
– Jag vill undersöka vad medborgarna tycker om den tätortsnära skogen, säger hon.

Maja är uppväxt i Bjurtjärn och tillsammans med sina systrar har hon ärvt skog.
Redan som liten tyckte hon om att vara ute i skogen, men det riktiga intresset kom när hon blev äldre och idag är skogen ett andningshål.
– Alla mår bra i skogen. Numera är jag också intresserad av mossor, lavar och växter, säger Maja, som menar att det man gör i skogen påverkar hela världen.
– Det är ett ansvar vi har för framtiden, säger hon.

I sitt examensarbete vill hon nu ta reda på vad storforsarna tycker om den tätortsnära skogen. Är den viktig? Hur ska den skötas? Hur vill folk att den ska se ut?
– Jag hoppas att undersökningen ska vara till nytta för kommunen och de markägare som har skog intill Storfors. De kommer att få se vad invånarna tycker och vill med den tätortsnära skogen, säger hon.

Under december kommer en enkät att finnas digitalt och Maja planerar också att finnas på Centrumfesten för att fånga upp åsikter där.
Besök henne gärna i Kulturhuset för att hjälpa till.
– Jag hoppas att många vill vara med, säger Maja, som har många valmöjligheter när hon är färdig skogstekniker.
– Jag kan bli virkesuppköpare, skogsplanerare, övervaka naturvärden eller jobba med logistik och mycket annat, säger Maja, som gärna ser sig om i Sverige efter sin examen. Men senare vill hon bo I Bjurtjärn.
– För mig är det viktigt med bra skola på landet, aktiva föreningar och lugnet. Allt det har vi i Bjurtjärn, säger hon.                      

Delta i undersökningen:

Scanna QR-koden i bilden och svara på Majas frågor i din telefon. Du kan också besöka Maja i Kulturhuset på Centrumfesten.

Text & foto: Eva Wiklund