Kunglig glans när Bergslagens Artilleriregemente invigdes

Brogårdshallen var fylld till sista plats när Bergslagens Artilleriregemente invigdes. Med kunglig glans förrättade prins Carl Philip invigningen, som med pompa och ståt markerar att regementet återetablerats i Kristinehamn.

Prinsen, som ju också är hertig av Värmland, underströk i sitt tal att han gladdes lite extra åt att Bergslagens artilleriregemente kommer just till Värmland.

– På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag Bergslagens artilleriregemente återupprättat, avslutade han, varpå standaret överlämnades och A9 återuppstått som eget förband.

Därpå följde tal av såväl försvarsministern som ÖB och den alldeles nytillträdde regementschefen Lars O Jonsson. De betonade vikten av försvarets upprustning, artilleriets betydelse för den militära förmågan och hur kriget i Ukraina visar på hur viktigt ett starkt nationellt försvar är, och fler än en gång påtalades det symboliska i att regementet invigdes just 4 december då detta är Sankta Barbaras – artilleriets skyddshelgon – dag. I allvaret fanns givetvis också plats för glädje och feststämning dagen till ära.

Regementschef Lars O Jonsson, ÖB Micael Bydén och försvarsminister Pål Jonson

– Som värmlänning måste jag erkänna att hjärtat slår lite extra här i dag, sade försvarsminister Pål Jonson.

– Det är en historisk dag i och för Kristinehamn, menade ÖB Micael Bydén.

– Vad härligt att vara tillbaka i Värmland, artilleriet och lusasken, Kristinehamn, konstaterade Lars O Jonsson.

Invigningen innebär att A9 nu är ett eget förband efter att under den första etableringsfasen legat under P4 i Skövde.

– Det känns att nu är det på riktigt, säger etableringschef Sven Antonsson som är den som lett arbetet med att återetablera regementet.

Han berättar att etableringen gått över förväntan, enligt den ursprungliga planen skulle regementet invigas först 2024, och att söktrycket och intresset under rekryteringen av personal varit högt. I dagsläget är man elva anställda i Kristinehamn, och strax efter årsskiftet kommer man ha växt ur Rådhuset, som man använder som stabshus.

Nästa stora steg blir att värnpliktsutbildningen flyttar från Skövde till Villingsberg, och så snart detaljplanearbetet är klart kommer man också kunna sätta ett datum för byggstart av regementet vid Harberget som ska stå färdigt 2029. Sven Antonsson beskriver det som att det är nu man börjar på allvar, och att man nu arbetar med att bygga upp den infrastruktur som krävs, vilket får ta sin tid.

– Nu ska vi se till att vi har kompetens och kraft att ta emot utbildningsbiten som flyttar upp.

Text och foto: Nicklas Remmegård