Värmepumpsförsäljningen
går fortsatt bra

De stigande energipriserna leder till att efterfrågan på värmepumpar håller i sig, och försäljningen för tredje kvartalet är i paritet med samma period förra året enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpförening, branschorganisation för företag inom kyl- och värmepumpsbranschen.

Allra starkast går luft/vattenvärmepumpar där man noterar en ökning på 9% jämfört med 2021.
– I såväl Sverige som övriga Europa ses värmepumpar som en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och minskat beroende av gas för uppvärmning. Vi får tydliga signaler om att antalet installerade värmepumpar inom EU kraftigt kommer att öka de närmaste åren, säger Mattias Järvinen, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.