Foto: Pixabay

Stora klimatvinster när kontor omvandlas till bostäder

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka en femtedel av Sveriges samlade utsläpp. En analys från Mäklarsamfundet visar att man genom att omvandla tomma kontor till bostäder skulle kunna spara utsläpp motsvarande konsumtion av två miljoner kilo nötkött.
– En hållbar bostadsförsörjning kräver att vi utnyttjar det befintliga beståndet bättre, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Beräkningarna visar att konvertering minskar utsläppen med drygt 60 000 ton koldioxidekvivalenter per år, cirka 81 procent lägre utsläpp jämfört med nyproduktion.

Jonas Rosén. Vd Mäklarsamfundet.

– På många håll har vi sett en återgång till kontoren efter pandemins distansarbete, men trots det ser vi långsiktiga vakanser i lägen som motsvarar förorter till städerna i de tjugo största kommunerna. Här finns en stor potential, som tyvärr hindras av det nuvarande regelverket. Ombyggnadsbegreppet i Plan- och bygglagen borde ses över, och detaljplanerna borde kunna göras mer flexibla, fortsätter Jonas Rosén.

Källa: Mäklarsamfundet.