Spara en buffert i osäkra tider

Att det ekonomiska läget är osäkert har knappast undgått någon.
Vi befinner oss nu i ett läge med stigande räntor, sjunkande bopriser, stigande inflation och en sett till hela året markant nedgång på börsen. Då kan det vara bra att se över sin ekonomi och sparande.

– Det finns flera olika delar att se över, säger Kristin Pettersson, kontorschef på Handelsbanken i Karlskoga. Räntan på bolånet, ska jag ha rörlig eller bunden ränta? Ska jag binda eller inte?

Hur du bör tänka beror på dina förutsättningar menar hon. Har du mindre marginaler i ekonomin kan det vara bra att binda räntan för att skydda sig mot eventuella räntehöjningar. Generellt är det bra att amortera, men Kristin lyfter fram att man bör ha balans mellan amortering och sparande.
– Det är bra att ha ett buffertsparande, säger hon, och när inflationen är hög bör man spara ännu mer.

Hur du ska spara beror på vilka sparmål du har, om du sparar på kort eller lång sikt och vad syftet med sparandet är. För kortsiktigt sparande är rekommendationen alltid ett räntesparande, medan det för långsiktigt sparande rekommenderas att spara i aktier. Det senare innebär lite högre risk, men ger generellt högre avkastning över tid.
– Rådet att spara regelbundet gäller i både goda och dåliga tider, menar Kristin.

Några tumregler hon lyfter fram är att buffertsparandet bör ligga på fem procent av nettolönen tills du nått två månadslöner, att även bosparandet bör ligga på samma nivå, och att nivån på pensionssparandet beror på vid vilken ålder du börjar spara – om målet är att få ut 80% av slutlönen – men som regel bör ligga på omkring 5-10% av din lön.

Framöver bedöms läget i ekonomin vara fortsatt skakigt men att det sker en viss stabilisering nästa år.
– Vi tror att räntorna kommer fortsätta stiga den närmsta tiden och att tremånadersräntorna toppar längre fram i vår. Att höja styrräntan är ett medel för Riksbanken att minska prisstegringarna och på sikt nå inflationsmålet om två procent. Prognosen är att inflationen landar på fem procent 2023 och sedan fortsätter nedåt.

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Tord Saxin & Pixabay