Nya vattenverket snurrar och går

I våras stod Degerfors nya vattenverk färdigt. Syftet med verket var att få bort mangan ur dricksvattnet, och resultaten är goda.

– Det nya vattenverket fungerar jättebra, säger Tony Kölborg, enhetschef för VA på Degerfors kommun. Biologin funkar som den ska och vi släpper inte ut något mangan på nätet som vi gjorde förut.

Mangan är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i berggrunden och sprids med grundvattnet. Kroppen behöver en liten mängd mangan men för stora mängder kan vara giftigt, särskilt för små barn där kroppens reglersystem som ser till att vi inte tar upp mer än vi behöver ännu inte är färdigutvecklat.

Uppstarten av vattenverket har gått bra och man har inte stött på några direkta problem, även om en ny anläggning givetvis innebär en upplärningsprocess för driftspersonalen.
– Det har nästan gått för bra, säger Tony Kölborg med ett skratt. Det bara snurrar och går, det är när det börjar krångla man ser problem.

Det nya verket levererar 1,2 miljoner kubikmeter vatten per år och har kapacitet att leverera mer än så vid behov. Bygget var en stor investering för kommunen, men Tony menar att det varit väl använda pengar för att säkra leveransen av bra dricksvatten. Inte bara är vattnet renare än tidigare, utan det nya verket har högre driftsäkerhet, större kapacitet och är mer energieffektivt.
– Folk förväntar sig att det ska komma vatten ur kranen, och vi har ett elverk så vi kan förse hela vattenverket med el och fortsätta leverera vatten även om elnätet går ner.

Nästa stora projekt är nu att spola rent rörnätet.
– Det ligger mycket mangan i rören sedan tidigare, säger Tony, nu tillför vi inget nytt utan kan spola bort det gamla.Spolningen av nätet håller nu på att projekteras och kommer genomföras under 2023.

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Degerfors kommun