Filipstads kommun köper hotellfastighet

I slutet av september köpte Filipstads Kommun Hotell John. Det skedde på exekutiv auktion hos Kronofogdemyndigheten i Karlstad och köpeskillingen landade på 3,8 miljoner. Nu är planen att riva hotellet.

Hannes Fellsman, kommundirektör i Filipstad menar att det funnits en lång historia med hotellet där man utifrån kommunens perspektiv upplevt att det hållit låg standard. Det har funnits problem med livsmedelshantering vilket lett till att man flera gånger fått stänga ned köket, det har varit återkommande klagomål på inomhusmiljön och exteriörens dåliga skick har gett ett negativt intryck där det ligger precis vid infarten till staden.
– Det har varit problem i många år, så när chansen att ta över hotellfastigheten dök upp beslutade vi oss för att ta den, säger han och påpekar att när hotellet gick i konkurs fanns kommunen och de kommunala bolagen bland fordringsägarna.

Kommunen fick tillträde till fastigheten 19 oktober, och nu är planen att riva hotellet. Bedömningen är att byggnaden har ett så pass stort underhållsbehov att det hade varit svårt att göra något åt det. Vad som därefter ska hända med marken är i dagsläget inte beslutat, men sannolikt blir det i ett första läge parkmiljö.
– Det är ett attraktivt läge och skulle det finnas någon stark aktör med kapital och idéer är vi öppna för att lyssna, men i dag finns inga klara planer för marken.

Beslutet att köpa hotellet fattades i politisk enighet i kommunen och även från allmänheten har tongångarna varit övervägande positiva, många har delat kommunens syn att man behövt ta kontroll över fastigheten. Hannes Fellsman menar att det givetvis funnits de som ifrågasatt om kommunen verkligen ska köpa ett hotell och om det är rätt sätt att använda skattepengar, men att 99% av de kommentarer han fått varit positiva.
– Det hade nog blivit fler kritiska röster om vi inte hade köpt det.

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Michael Söderström