Stor efterfrågan på hållbar skogsråvara

Skogen en nyckelroll för den gröna omställningen. Därför blir det också allt viktigare med ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.
– Skogen är en viktig tillgång och kommer bara öka i betydelse, säger Jens Ohlson, förvaltare på Moelven Skog.

Moelven Skog har uppdraget att skaffa fram virke till Moelvens sågverk runt om i Sverige. På kontoret i Molkom jobbar man rent geografiskt mot östra Värmland och området runt Karlstad, och i stort sett allt timmer från det området går till Valåsens sågverk i Karlskoga. Där går det åt 760 000 kbm virke om året, och det är bara en liten del av vad som totalt hanteras inom koncernen.

Det handlar dock inte enbart om att köpa upp timret, utan man erbjuder skogsägarna helhetsservice där man hjälper till att förvalta skogen och sköter all avverkning och transport.
– Vi har hela kedjan från plantering till avverkning, menar Mathias Eriksson, som tillsammans med Martin Jonsson och Victor Åslund jobbar som virkesköpare.
– Vi ser också ett stort värde i vår lokala förankring, fortsätter Victor Åslund, där vi har många lokalkontor och närheten till våra sågverk gör att det blir korta transporter för virket.

Efterfrågan på skogsråvara har växt de senaste åren, inte minst i takt med att det byggs allt fler och allt större byggnader av trä.
– Vi ser att det blivit vanligare att bygga även stora konstruktioner i trä, säger Martin Jonsson och nämner bland annat ett par arenor i Karlstad som byggts av trä från Moelven.

Då det i kundledet efterfrågas att råvaran är certifierad är det av stor vikt att sköta skogen på ett hållbart sätt. Att certifiera sin skogsfastighet i enlighet med PEFC och/eller FSC är ett bevis på hållbart brukande och kommer inom en snar framtid att bli en förutsättning för att en trygg avsättning finns för alla sortiment vid avverkningstillfället.
– Vi trycker på att alla som har en skogsfastighet bör ha en skogsbruksplan och certifiera sin skog, säger Jens Ohlsson.

Han påpekar att de senaste årens problem med granbarkborre antagligen hade kunnat minskas om man gjort rätt från början, med rätt trädslag på rätt typ av mark och avverkat skogen innan träden blivit försvagade av ålder eller andra yttre förhållanden.
– Det är bra att vara aktiv som skogsägare och det finns mycket att vinna på att ta hand om skogen, både ekonomiskt och ur miljösynpunkt.

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Nicklas Remmegård, Unsplash