Sebastian Cabander, Karlskoga Energi & Miljö och Peter Lilja, Degerfors Energi.

Mindre utsläpp och lägre kostnader med ihopkopplade fjärrvärmenät

Idén att koppla samman fjärrvärmenäten i Karlskoga och Degerfors har lyfts då och då under åren utan att det blivit verklighet. Förrän nu.
– Den eskalerande energikrisen gör det angeläget att ha det här igång, säger Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi & Miljö.

I påskas kom beskedet att projektet beviljats ett bidrag på 60 miljoner från Klimatklivet, Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Efter beslut från politiken i Karlskoga och Degerfors, både Kemab och Degerfors Energi är kommunala bolag, kunde projektet dra igång på allvar runt midsommar.

För närvarande pågår upphandling av projektering. Själva bygget ligger ännu en bit fram. Det troliga är att man börjar gräva tidigast nästa sommar, och går allt enligt plan kommer det hela stå färdigt sommaren därpå, 2024.

I och med att näten byggs ihop kan man vid exempelvis driftstörningar eller underhåll undvika att elda olja som reserv, och när man i Degerfors tidigare fått köra in dyr spetsproduktion under vintern kan man nu istället köpa från Karlskoga. Det innebär att koldioxidutsläppen minskar samtidigt som bolagen sparar pengar.
– De stora fördelarna är framförallt miljö, ekonomi och robusthet, minskad sårbarhet i systemet, säger Peter Lilja, VD på Degerfors Energi. Vi får fler produktionsenheter att använda tillsammans vilket ger oss möjlighet att använda det som är miljömässigt och ekonomiskt bäst.

Investeringen har beräknats till 136 miljoner (varav 60 alltså kommer från Klimatklivet), men med hänsyn till inflationen har man tagit höjd för att det kan öka till 150 miljoner. En investering som innebär lägre produktionskostnader, vilket i slutänden gynnar fjärrvärmekunderna.
– Priset på fjärrvärmen har varit stabilt under många år, och den här investeringen ökar möjligheten att även fortsatt ha en stabil prisbild, säger Sebastian Cabander.

Reaktionerna på projektet har överlag varit positiva. Peter Lilja berättar att man redan haft kunder som hört sig för om möjligheterna att koppla på sig längs den kommande ledningen.
– Vi har sett fram emot det här i många år, säger han, jag tror inte vi haft något bättre projekt.

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Karlskoga Energi & Miljö