Vision K-center.

Många nya bostäder på gång i Karlskoga

Karlskoga växer och utvecklas. Kommunen har som mål att nå 32 000 invånare 2025, och en del i det är att fler nyproducerade och attraktiva bostäder byggs.
– Under de år jag jobbat i Karlskoga har vi aldrig varit i närheten av den expansionsnivå vi har idag, det är otroligt mycket på gång, säger Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun.

Närmast i tid ligger de nybyggda bostadsrätterna i Ekeby där inflyttning sker i november. Alldeles snart kommer också spaden sättas i marken för bygget av bostäder vid de nya Aggerudsvikarna, och i stort sett parallellt med dem även ett projekt där en annan aktör bygger på en närliggande tomt närmre folkhögskolan.

Det har under sommaren hörts en diskussion om att bostäderna vid Aggerudsvikarna är förhållandevis dyra för att vara i Karlskoga, men som Bosse Björk påpekar är inget nyproducerat billigt.
– Vi har ett väldigt högkvalificerat näringsliv med behov att rekrytera högkvalificerad personal, och då måste det finnas bostäder som matchar den efterfrågan.

Han menar att det generellt finns bra spridning på boende av olika typ och prisnivå i Karlskoga, men att det saknats nyproducerade, moderna lägenheter. Det är det hålet man nu håller på att fylla upp. Utöver Aggerudsvikarna nämner Bosse bland annat Bigatan, Storängsstrand, Bricketorp, Brickegården/Dammängen, Katrinedalstomten.

Ett av de mer spektakulära projekten är de bostäder som ska byggas ovanpå nuvarande K-center. Där rullar planläggningen på som tänkt och är just nu ute på samråd.
– Det projektet ser vi fram emot, det kommer bli ett otroligt lyft och hela centrum kommer må bra av det.

Bosse Björk började först jobba i Karlskoga kommun för drygt 30 år sedan och han beskriver det som att det finns en helt annat mindset och attityd i Karlskoga i dag. Det finns entreprenörer som vill bygga, som ser en efterfrågan och att Karlskoga kan växa på sina egna premisser.
– Vi är inne i början på en riktig markant uppgång i bostadsbyggandet, säger han. Det finns en stor efterfrågan och alltså finns många som vill bygga. Då är det kommunens ansvar att det finns planlagd mark, så det är full rulle i alla delar för att möta upp det här.

Text: Nicklas Remmegård. Foton: Karlskoga kommun