På bilden från vänster: Nina Rajaniemi, rektor Karlbergskolan, Mariam Al Shehada, byggnadsingenjör, Patrik Gustavsson och Robin Odén, rastpedagoger, och Nabil från klass 4B som fick äran att klippa invigningsbandet.

Lekotek ska främja barnens leklust

I samband med terminsstarten invigdes Lekoteket på Karlbergsskolan i Karlskoga. 

Tanken är att Lekoteket, där skolans elever kan låna leksaker till lunchrasten, ska bli en samlingsplats som bidrar till gemenskap på skolgården och att det ska finnas något för allas önskemål. Utlåningen sköts av elever från årskurserna tre till sex, och i Lekoteket finns allt från sällskapsspel och gosedjur till fotbollar och rockringar.

Syftet och förhoppningen är att Lekoteket ska främja barnens leklust och utveckling på skolgården, samt bidra till en fin gemenskap.
– Vi ser möjligheten i att Lekoteket kommer att bidra till en vi-känsla hos eleverna, ökat engagemang och gemenskap, samt att det finns något att göra för alla, säger Nina Rajaniemi, rektor på Karlbergsskolan, till kommunens hemsida.

Mariam Al Shehada, byggnadsingenjör på Karlskoga kommun, har varit ansvarig för bygget av Lekoteket och i ett uttalande på hemsidan berättar hon att förfrågan om ett större förråd med leksaker kom från skolan i början av 2021, och att det födde idén om ett Lekotek med olika leksaker, möjlighet till engagemang hos eleverna samt med god tillgänglighetsanpassning för olika behov.

Källa: Karlskoga kommun