KEMAB bygger laddstation för lastbilar

Även tunga transporter elektrifieras i allt högre takt och Karlskoga Energi & Miljö gör nu en satsning på att bygga en laddstation för tung trafik vid Mosserud.

För att möta behovet av laddinfrastruktur för tung trafik, något som idag ligger efter det väntade behovet i takt med att allt fler eldrivna lastbilsmodeller lanseras, ska Karlskoga Energi & Miljö nu bygga en laddstation för lastbilar bredvid tankstationen för biogas vid Mosseruds återvinningscentral.
– Det är ett riktigt bra läge nära E18 och anläggningen blir en viktig pusselbit i den regionala infrastrukturen för publika laddstationer med el. Dessutom är det bra att samla flera drivmedel på ett och samma ställe, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö i ett pressmeddelande.

Bygget finansieras av bidrag från Energimyndighetens satsning Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, som syftar till att bidra till att öka takten på elektrifieringen i regionen och etablera sammanbundna stråk av laddstationer för godstransporter. 

Anläggningen beräknas kosta 7,6 miljoner att bygga och etableringen i Karlskoga ses som strategiskt viktig med tanke på placeringen i mellansveriges transportstråk.
– Det är en rejäl satsning eftersom varje laddpunkt ska kunna erbjuda minst 350 kW kontinuerlig effekt. Det är ungefär dubbla effekten mot de absolut snabbaste personbilsladdarna som finns i nuläget.
Anläggningen planeras vara klar om ungefär ett år, i september 2023.

Källa: Karlskoga Energi & Miljö. Foto: Pasi Mämmelä, Pixabay