Bygget av sport- och aktivitetscentret är igång

Nu är bygget av Storfors nya sport- och aktivitetscenter i full gång.

Under veckan reser man stommen.

– Det känns bra att det är igång, säger Sven-Erik Rhen, ordförande i Idrottsalliansen. Han berättar också att föreningen nyligen fått nej på ansökan till Allmänna Arvsfonden.

– Tyvärr gick det inte vår väg. Man ansåg inte att projektet var tillräckligt nyskapande, säger han, och förtydligar att den finansieringsplan som föreningen gjort inte byggde på bidraget från arvsfonden.

– Vi hade klarat oss utan det bidraget om inte världsläget ändrats så drastisk i och med kriget i Urkaina och skenande priser, säger han.

Som läget är idag fattas det 2,6 miljoner kronor av de 23 miljoner som man beräknar att bygget ska kosta. Alliansen söker nu bidrag från flera olika fonder och stiftelser.

– Av de 2,6 miljonerna är två miljoner fördyringar på grund av kriget, säger han.

I summan ingår också utrustning till föreningarna med cirka en miljon kronor, exempelvis skyttebanor, specialgolv till pingisen och utrustning för golfen.

Alliansen har dock ett byggnadskreditiv som gör att bygget kan färdigställas och just nu pågår det alltså för fullt. Alliansen har också lyckats samla ihop en halv miljon kronor från lokala sponsorer till inredning.

– Vi är otroligt glada för det lokala stödet och nu siktar vi på att få den här fina hallen klar. Den kommer att bli betydelsefull för bygden och vi kommer att göra den färdig även om det i slutänden blir så att vi måste låna lite mer pengar, säger Sven-Erik Rhen.

Text och foto: Eva Wiklund