Kommunalråd Hans Jildesten,Heidi Larsson, kommunchef Johan Rosqvist och säkerhetssamordnare Michael Björklund

Stort intresse för krisberedskap i Storfors

När Storfors kommun bjöd in till möte om krisberedskap var intresset stort. Närmare 50 personer dök upp till första passet och en något mindre skara till det senare passet.
– Jätteroligt att så många är intresserade, säger säkerhetssamordnare Michael Björklund, som höll i trådarna.

Tillsammans med kommunchef Johan Rosqvist och kommunalråd Hans Jildesten kan han berätta om hur kommunen organiserat sitt arbete och vilket ansvar kommun, andra myndigheter och medborgare har vid en kris.

Johan Rosqvist berättar att kommunen kan erbjuda evakueringsboende med husrum och mat för 20 personer – och fler om det behövs. Tillsammans med Stiftelsen Björkåsen har man också en plan för mer permanent boende om Migrationsverket har behov av det.
– Vi träffas regelbundet i kommunledningen och följer läget noga. Just nu ser vi inget ökat behov, men om det skulle inträffa så är vi beredda och vi har övat, säger Johan Rosqvist, som också berättar att kommunen inom kort kommer att publicera en e-tjänst där man kan anmäla sig för att hjälpa till eller erbjuda boende om behov uppstår.

Michael Björklund ger en historisk överblick över Sveriges civila försvar, och kan också visa var Storfors skyddsrum finns.
– Jag har varit skyddsrumskontrollant i Filipstad för många år sedan under en tioårsperiod, så jag vet hur ett skyddsrum ska vara beskaffat. Vi har gjort en översyn av de två kommunala skyddsrummen, och de är i användbart skick, säger han.

Michael menar att det kommer att ta tid att bygga upp försvaret till den nivå som fanns på 50- och 60-talet, men säger också att staten nu satsar pengar för att kommunerna ska kunna utöka sitt arbete med civilt försvar. En utredning om var skyddsrummen i Sverige ska placeras och hur de ska vara utrustade pågår också just nu.

Ett konkret råd för att lösa toalettsituationen när el och vatten försvinner ger han också:
– Se till att ha plastsäckar hemma. Sätt en säck i toaletten och använd som ”nöd-dass”. Knyt ihop och ställ på balkong eller utomhus.

Sist ut under informationspasset är Heidi Larsson, som inte gärna vill kalla sig för prepper. Istället säger hon att hon vill skapa en egen handlingsberedskap för kris och att detta inte behöver vara varken dyrt eller krångligt.
– Det handlar mycket om att skaffa sig kunskap och om att vara beredd. Du behöver också säkra upp system för att klara vatten, värme och mat, säger hon.

Att lyssna på poddar, läsa böcker om krisberedskap, skaffa sig en kokbok och kanske testa att ha höns eller bikupor är några av hennes tips. Hon gick också igenom en minneslista för att lättare komma ihåg viktiga förberedelser.
– Det viktigaste är att göra vad man kan istället för att inte ens försöka. Om man kan köpa en vattendunk, då ska man göra det. Lite extra mat kan man också skaffa, säger hon.

Att ha en plan B är också viktigt, att få vatten, mat och att kunna hålla värmen är prio ett.
– Eftersom jag är ensamstående mamma har jag inte råd med allt jag skulle vilja fixa, men jag har en plan för att så småningom skaffa det. Jag vill gärna ha en alternativ värmekälla, ett växthus och kanske djur. Under tiden har jag en annan plan där jag kan ta mig till en annan person som har allt det som behövs, säger hon.

Björn och Gudrun Jansson är två av alla storforsare som tagit sig till informationsträffen.
– Det är bra att bli lite extra förberedd och att få påminnelser om det här med beredskap, säger Björn.

Under träffarna lottas också krislådor ut och en av de lyckliga vinnarna är Edris Abulabaset.
– Det här är jättebra, säger han med ett stort leende.

Text & foto: Eva Wiklund