Så här skulle Storängsstrand kunna se ut när byggnationerna är klara.

Nu är tomterna i Storängsstrand släppta

I Storängsstrand i Karlskoga kommer det växa fram ett helt nytt bostadsområde med 150 bostäder i naturskön omgivning. 
Karlskoga kommun erbjuder nu ett antal villatomter i det nya, sjönära området.

Före jul gick man ut till de som står i kommunens tomtkö att det var möjligt att göra en intresseanmälan, och sedan har man utifrån de intresseanmälningar som inkommit erbjudit tomter enligt tomköns ordning. I dagsläget är ett femtontal av de totalt 34 tomterna reserverade, och flera har anmält intresse i efterhand.
– Vi håller på just nu, säger Niklas Olsson, strategisk planerare på Karlskoga Kommun. Jag tror inte det blir jättemånga tomter kvar.

Arbetet med att göra i ordning tomterna är i full gång, och alla tomter kommer ha el och vatten framdraget. Om allt går som planerat kommer köparna få tillträde till tomterna och kunna börja bygga 1 oktober.
– Vi håller på för fullt, det grävs från alla håll och kanter.

Totalt ska det bli 150 bostäder i området, utöver de nu aktuella villatomterna även flerfamiljshus och radhus. För framförallt det sistnämnda har många aktörer visat intresse.
– Det har varit ett massivt intresse för området, och den delen är fulltecknad. Det har varit över förväntan.

Kommunen kommer satsa lite extra på Storängsstrand, och bland annat anlägga en stor och fin badplats. Tanken är att försöka bevara den lantliga miljö och känsla som finns idag i det nya bostadsområdet.

Den som är sugen på en tomt i Storängsstrand ställer sig först i kommunens tomtkö och meddelar sedan kommunen sitt intresse för området. Anmälan till kön görs via en blankett som finns att hämta på kommunens hemsida, och du står sedan kvar i kön så länge du betalar den årliga förnyelseavgiften. Niklas Olsson menar att intresset för bostäder i Karlskoga är stort generellt, och att intresset för tomter är större än någonsin.
– Så stor tomtkön är nu har den inte varit på väldigt lång tid, säger han, det är ett rekordintresse.

Text: Nicklas Remmegård
Bild: Karlskoga kommun