Energi- och klimatrådgivarna Hanan Othman och Tina Näslund gör ett besök på kommunhusets tak som är fyllt av solceller.

Nya svenskar ska få energiråd

Med drygt 800 000 kronor i statligt bidrag driver energirådgivarna Hanan Othman och Tina Näslund ett projekt som riktar sig till nya svenskar.
– Vi ska ge energi- och klimatråd till personer som inte varit i Sverige så länge, säger Hanan Othman, som själv vet hur förvirrande den första tiden kan vara.

– I Syrien väljer man exempelvis inte elavtal själv, så när vi kom hit fick jag lära mig den hårda vägen. Vi band vårt avtal på flera år och när vi sedan flyttade fick vi betala sex månader extra, berättar hon. 

Hanan menar att många små saker, som vi kanske tar för självklara i Sverige, ser helt annorlunda ut i andra länder. Det kan handla om hur man spar el, olika avtal som ska väljas, återvinning eller att man inte kan tömma olja i avloppet. Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan elnätsbolag och elhandelsbolag eller vad det innebär att välja fast pris eller rörligt pris. Uppvärmningssystem är inte heller en självklarhet eftersom andra typer av värmesystem kanske används i andra länder.
– Tanken är att ta fram en enkel informationsbroschyr på olika språk och sedan erbjuda de nya svenskarna att boka tid för energi- och klimatrådgivning, berättar
Tina Näslund, som jobbar halvtid i projektet och samtidigt är miljöstrateg i Torsby kommun.
Information får ju alla invånare helt gratis, men rådgivarna tror att just den här gruppen behöver få en extra tydlig inbjudan.

De har också tänkt att besöka bostadsbolag, Komvux, SFI och arbetsmarknadsenheten och där bjuda in till föreläsning och frågestund. Innan materialet tas fram kommer de båda också att göra intervjuer med nya svenskar som bott ett tag i Sverige, för att ta reda på vilken information de tycker att de behöver.

Hanan jobbar vanligtvis i Kristinehamn, Storfors och Filipstad med rådgivning till privatpersoner och företag.
På sista tiden har hon haft många konsultationer om solceller. Eftersom energirådgivarna ska vara helt fristående från olika bolag kan den som ber om hjälp vara säker på att få ett opartiskt råd. När det gäller det nya projektet jobbar Hanan med det på en del av sin tid.

Förutom Storfors ingår kommunerna Kristinehamn, Karlstad, Filipstad och Hammarö i projektet som ska pågå under hela 2022.
Det övergripande syftet är att bidra till ökad tillit och kunskap om hållbarhetsfrågor, ökad integration och mer aktivt deltagande i att skapa ett mer hållbart samhälle.    

Text & foto: Eva Wiklund