Ny detaljplan ska möjliggöra sjönära boende i Herrnäset

Kommunstyrelsen i Storfors har fattat ett enhälligt beslut om att upprätta en detaljplan för Herrnäset 1:101 för att möjliggöra bostäder på platsen. Området ligger intill ett sommarstugeområde med utsikt över sjön Alkvettern. Markägaren vill möjliggöra avstyckning av ett 20-tal fastigheter som ska ligga mer än 100 meter från vattnet, i skogsbrynet. Marken sluttar uppåt i skogen vilket gör att bostäderna skulle få fin utsikt även i ett par bakre rader. Tanken är att lämna en skärm av vegetation mot sommarstugeområdet.  Markägaren ser stora utvecklingsmöjligheter när det gäller området, det kan exempelvis bli frågan om en badplats, bastu eller varför inte en bagarstuga – beroende på det intresse som finns, både i sommarstugeområdet och hos framtida nyinflyttade. Om det skulle bli byggnation av föreslaget antal hus så kommer kommunalt vatten och avlopp att dras till området.

– Det känns väldigt roligt att en markägare nu vill satsa i det här området. Beslutet om att bygga ny skola i Kyrksten börjar redan få ringar på vattnet, och det ger verkligen framtidstro, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Text & foto: Eva Wiklund