Subventionerade gymkort för elever i Storfors

Kommunstyrelsen i Storfors har fattat beslut om att förlänga projektet med subventionerade gymkort till högstadieelever. Detta är ett led i kommunens friskvårdsarbete för att minska stillasittande och för att ge bra förutsättningar för elevernas studier.

Projektet har pågått sedan 2018, men på grund av pandemin och de restriktioner som införts när smittoläget varit alarmerande har erbjudandet endast kunnat användas i begränsad utsträckning.
– För att vi ska kunna göra en riktig utvärdering av satsningen förlängs den nu under hela 2022, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Beslutet fattades i enighet av kommunstyrelsen och innebär att alla högstadieelever kan köpa ett terminskort till gymmet för endast 100 kronor på Gymfabriken i Storfors. Resterande kostnad subventioneras av kommunen och även i viss mån av företaget.

Text & foto: Eva Wiklund