Patrik Hindersson, hallföreståndare.

Många aktiviteter i Stråhallen

Badminton, tennis, bordtennis, padel. I Stråhallen kan du utöva det mesta inom racketsport. Därtill finns möjlighet att förlägga sin konferens hit, eller bara titta in för en fika i kaféet. Mnytt åkte dit för att se vad som är på gång i Karlskogas rackettempel.

– Stråhallen är kommunens största idrottshall sett till golvyta, säger Patrik Hindersson, hallföreståndare på Stråhallen i Karlskoga, och påpekar att det är en ovanligt stor anläggning för en kommun av Karlskogas storlek.

Sedan kommunen 2017 tog över driften av verksamheten har hallen rustats upp med bland annat ny belysning och nya badmintongolv, man har byggt padelbanor och en gymnastikanläggning.
– Vi har gjort så mycket vi kan med det utrymme vi har för att fräscha upp, berättar Patrik och menar att det är ett ständigt pågående arbete att förbättra såväl lokaler som verksamhet.

En del i det är att hitta nya sporter.
– När vi byggde vår första padelbana var vi först i Värmland, och det fanns bara en tidigare bana i Örebro.

Samtliga spelytor används flitigt menar Patrik och påpekar att badmintonbanorna även kan användas för exempelvis minitennis eller pickleball, en kombination av badminton, tennis och bordtennis som är en av de snabbast växande sporterna i USA just nu.
– Det är roligt att hitta nya verksamheter och sporter, titta på vad vi kan hitta härnäst.

En del där det finns potential för utveckling är konferensverksamhet. 
Det har man erbjudit länge, men nu görs en satsning på att ge möteslokalen ett ansiktslyft och locka till sig fler företag som vill kombinera konfererande med racketsport.

– Dagtid har vi oftast färre besökare än eftermiddagar och kvällar, då finns bra möjligheter för företag att komma och ha aktiviteter.

Ytterligare en satsning man gör är att sedan årsskiftet erbjuda halva ordinarie priset fram till klockan 16. Erbjudandet gäller alla, men man tror att den seniora generationen kommer ha mest nytta av det i kraft av att i högre utsträckning vara ledig dagtid.
– Det är aldrig för sent att börja med racketsport, och vi hoppas att det här gör det möjligt för fler att prova på. 

Utrustning finns att hyra och vi i personalen finns behjälpliga med vad vi kan, oavsett om du är nybörjare eller har spelat förut.

Text & foto: Nicklas Remmegård.