Ja till prislappsmodellen

Storfors kommun har haft besök av Sveriges kommuner och Regioners, SKRs, analysgrupp. Under hösten fick kommunledningen en genomgång av den så kallade ”Prislappsmodellen”. Den innebär att alla verksamheter har en ”baskostnad” utifrån kommunens förutsättningar och demografi. Utöver den baskostnaden kan politikerna fatta beslut om olika riktade satsningar för att stärka vissa delar av verksamheten. Malå kommun har exempelvis jobbat med Prislappsmodellen med framgång och fått bättre långtidsplanering för olika verksamheter. Kommunstyrelsen i Storfors har nu sagt ja till att kommunen går med i prislappsmodellen från 2022. Då kommer arbetssättet att fullt ut påverka budget 2024, men även till viss del 2023. Det förväntade resultatet är bättre långtidsplanering, realistiska budgetramar och medvetna politiska prioriteringar. Kostnaden för att delta i Prislappsmodellen är 95 000 kronor.

Text & foto: Eva Wiklund