Miljösamordnare Andreas Eriksson föredrog ärendet om nästa års avfallstaxa i Storfors inför fullmäktiges beslut.

Enklare att påverka sin avfallstaxa från 2022

Avfallstaxan i Storfors höjs 2022 med 2,3 procent. Samtidigt delas taxan tydligare upp på en grundavgift och en insamlingsavgift som varierar bland annat beroende på hur ofta man önskar tömning.

Det beslutade Storfors kommunfullmäktige under årets sista möte.

Prisförändringen innebär att det största antalet kunder, som har grundpaketet med ett 190 liters grönt och ett 140 liters brunt kärl, får en höjning med 40 kronor per år.

De senaste åren har avfallstaxan höjts ganska mycket, dels på grund av höjda kostnader, dels för att Renhållningsbolaget dragits med en historisk skuld eftersom avfallstaxan tidigare inte täckt utgifterna. Nu har Renhållningsbolaget inte längre någon skuld, men ökade utgifter kommer i form av bland annat ansvaret kring returpapper, förbränningsskatt, ökade avgifter för utsläppsrätter samt generella kostnadsökningar. Från och med 2022 så är också den fria servicen tvätt av kärl borttagen, vilket betyder att fastighetsägaren själv får tvätta sin matavfallstunna.

Taxan kommer att delas upp i en grundavgift plus en insamlingsavgift. Grundavgiften på 1200 kronor per år är lika för alla kunder och ska finansiera återvinningscentralerna, administration, omhändertagande av returpapper, information, utveckling och återbruk. Insamlingsavgiften ska täcka själva insamlingen och varierar beroende på ofta man önskar tömning, hur stora kärl man vill ha, om man hemkomposterar eller om man väljer att dela sin tunna med en granne. Taxan blir på så sätt miljöstyrande eftersom den som själv minimerar behovet av tömning får ett lägre pris.

Det blir kostnadsfritt att byta mellan olika hämtningsintervall.

– Det betyder att kunderna kan prova sig fram för att se vad som passar dem bäst, säger Miljösamordnare Andreas Eriksson, som föredrog ärendet om taxehöjning på kommunfullmäktiges decembermöte.

Och skillnaden är betydande. Den som har hämtning varannan vecka betalar 2015 kronor per år utöver grundavgiften. Den som istället väljer ett intervall på åtta veckor får en kostnad på 230 kronor per år utöver grundtaxan. Skulle man dessutom hemkompostera, och därför bara behöva den gröna tunnan, så blir kostnaden för åttaveckorsintervallet 150 kronor per år.

Fritidshushållen kommer att betala en grundavgift på 600 kronor samt hämtningsavgift vilket innebär att höjningen för denna kundkategori blir procentuellt sett högre. Det beror på att den gruppen kunder tidigare hade en underfinansierad taxa som inte täckte kostnaderna. Ett grundpaket för fritidshus med två egna tunnor (190+140 liter) kostar 1695 kronor per år. Om man istället delar tunna på ett områdesgemensamt hämtningsställe är kostnaden 1070 kronor per år och fritidshushåll.

Även fritidshushållen kan välja alternativen ”mer sällan tömning” eller ”hemkompostering”. Med dessa alternativ landar den totala kostnaden för tömning på mellan 660 kronor och 1295 kronor per år

Hela taxan kommer att publiceras på kommunens hemsida när protokollet från mötet är justerat.

Text och foto: Eva Wiklund