Säkerhetssamordnare Michael Björklund och lokalpolis Fredrik Lundberg.

Storforsare kvällsvandrade för bibehållen trygghet

Trygghetsvandringen i Storfors genomfördes i bister kyla, men en liten tapper grupp slöt upp i sällskap med lokalpolis och säkerhetssamordnare.
– Det här kändes som ett bra tillfälle att få prata med lokalpolisen, säger Kalle Ekberg, som trotsat kylan för en timmes promenad.

Säkerhetssamordnare Michael Björklund berättar att liknande trygghetsvandringar genomförs på många olika orter. Syftet är att göra en vandring där ansvariga i kommunerna och medborgarna tillsammans identifierar områden som känns otrygga – och som kan åtgärdas.
– Ofta är vandringarna återkommande och man skriver protokoll och gör uppföljningar, säger han.

Innan vandringen värmer gruppen upp med fika och får lyssna till lokalpolis Fredrik Lundbergs analys av Storfors som ort när det gäller brottslighet.

Storfors är en väldigt trygg kommun och vi vill fortsätta att behålla den tryggheten, säger han, och berättar att det förra året registrerades 325 brott i kommunen. Av dessa var över 200 påkört vilt, trafikbrott, tillgreppsbrott inklusive snatteri och en kategori som kallas ”ej brott”.
– Jag skulle säga att Storfors är en frisk kommun, men det krävs samverkan för att behålla tryggheten, säger han och pekar särskilt på trafiken som något som upplevs som ett problem.

Han redovisar en nationell undersökning om hur invånare upplever tryggheten i sina bostadsområden. I Sverige upplever 29 procent otrygghet medan siffran för Storfors är 18 procent. I grannkommunerna Filipstad respektive Kristinehamn ligger siffran på 40 procent respektive 30 procent.

Även när det gäller oro för misshandel, antal personer som valt en annan väg hem på grund av otrygghet är Storfors siffror mycket lägre än rikets och grannkommunernas.
– Jag tror att Storfors skola är en viktig faktor. Här klarar de flera grundskolan och kan gå vidare till gymnasiet. Man har sett att ju fler som inte klarar grundskolan, desto fler löper ökad risk att hamna i missbruk och kriminalitet, säger Fredrik Lundberg.

Trygghetsvandringen genomförs i de centrala delarna av Storfors, från Kulturhuset, till kommunhuset, genom Ravinen, runt Hälsans hus och brandstationen liksom stationsområdet och Resecentrum. Gruppen konstaterar att nedskräpningen och klottret är nästan lika med noll i området. Belysningen är generell väldigt bra, men man upptäcker några trasiga lampor och lite dålig belysning vid återvinningsstationen. I en gränd vid COOP ligger några gatstenar och början till klotter syns.
– Klotter föder klotter så det är jättebra att vi inte ser det i någon större utsträckning, säger Fredrik. Han poängterar också att pizzeria, bio, livsmedelsbutiken och aktiviteterna i Kulturhuset och Seniorernas Hus bidrar till att trycka bort brottsligheten från centrum eftersom det är en del folk i rörelse.

Efter en avslutande genomgång kommer gruppen överens om att genomföra en ny trygghetsvandring under våren och hoppas då både på högre temperatur och fler deltagare.

Text & foto: Eva Wiklund