JL Kemis produkter är helt giftfria och miljövänliga.

Utvecklar revolutionerande rengöringsprodukter

Karlskogaföretaget JL Kemis produkter spänner från flamskydd till rengöring. Allt miljövänligt och giftfritt, baserat på skogsavfall och livsmedelsklassade kemikalier.

När Jimmy Lundström hemma i köket lyckats utvinna cellulosa ur hamptyg fick han rådet att kontakta kemisten och entreprenören Mats Nilsson, för skulle någon kunna göra något användbart av det var det han.
– Jimmy hade snubblat över en bra grej, säger Mats Nilsson. Hans lösning är annorlunda än de som funnits tidigare och kan därför utvinna cellulosa utan att den förstörs.

Den utvunna cellulosan kunde användas för att klistra ihop kemikalier Mats utvecklat i arbetet med att ta fram giftfritt flamskyddsmedel. Hans kemikalier var effektiva men vattenlösliga, vilket den icke vattenlösliga cellulosan löste.

JL Kemi har med samma teknik utvecklat en rad produkter bestående av kemikalier som finns i druvor, frukt och bröd som klistrats ihop med ligninet i cellulosan. Inte minst en serie rengöringsprodukter.
– Det är helt revolutionerande rengöringsprodukter, säger Jimmy Lundström. Det är vad vi vet det första rengöringsmedlet i världen helt utan tensider som är tillverkat av livsmedelsklassade kemikalier baserat på cellulosa.

Medlen tar lätt bort smuts många traditionella rengöringsmedel har problem med. Dessutom motverkar rengöringsmedlen statisk elektricitet och får dammet att stanna på golvet där det enkelt dammsugs upp istället för att virvla runt i luften. Därtill bidrar medlen till en effektivare process i reningsverken. Mats Nilsson förklarar att de bakterier som används i reningen behöver näring i form av socker och syre. Cellulosa är en polysackarid, en sockerart, och ihop med att syre tillsätts i produkterna får bakterierna det de behöver för att arbeta effektivt.
– Vi försöker optimera det här i varje steg i den cirkulära ekonomin, säger Jimmy. Vi tänker alltid från start till mål till start igen. Där det är möjligt att göra förbättringar gör vi det, för din, min och miljöns skull.

Text: Nicklas Remmegård. Foto JL Kemi