Fredrik Enholm startade Lekebergs Brunnsborrning vid årsskiftet 2003-2004.

Brunnsborrare får vattnet att flöda

När borren sätts i marken flödar snart vattnet. Lekebergs Brunnsborrning tar sig an alla typer av jobb inom brunnsborrning i Örebro län med omnejd.

Fredrik Enholm, som tillsammans med sin fru äger och driver Lekebergs Brunnsborrning, berättar att man specialiserat sig på vattenbrunnar. Gör hela jobbet från att utse plats till att brunnen är ansluten och klar att använda. Därtill kan man erbjuda totala bergvärmeanläggningar: säljer pump, borrar, gör rubbet. Värmepumpar från 80- och 90-talet börjar nå gränsen för sin livslängd och behöver bytas ut, och då behöver det många gånger också borras ett nytt, djupare hål till den nya pumpen. Vattenbrunnar är dock vad som ligger firman varmast om hjärtat.
– Vi tycker om att hålla på med vattenbrunnar, säger Fredrik. Att göra en vattenbrunn är ett hantverk, bergvärme är produktion.

Han berättar om ett jobb där de träffat berg först efter drygt 80 meter. Så långt ner till berg är en utmaning, och efteråt fick de veta att kunden haft ett antal brunnsborrare där som misslyckats.
– Kunden var jätteglad, och att läsa omdömet de skrivit efteråt kändes gott, säger han och letar fram kommentaren som inleds med ”Bästa brunnsborrarna!”.

Innan borrningen kan börja gäller dock att utse en plats för brunnen, och där finns det mycket att ta hänsyn till. Avlopp och gamla brunnar måste finnas i åtanke vid val av plats. En annan svårighet är risken för saltvatteninträngning om man borrar för djupt. Många tror att det bara händer vid kusterna, men det finns saltvatten i marken även i inlandet som en rest av att landet tidigare legat under havsytan. På vilket djup saltvattnet finns varierar från plats till plats, i Örebrotrakten är det ganska högt medan det på andra ställen är djupare.
– Det kräver försiktighet, säger Fredrik och påpekar att det som brunnsborrare gäller att undersöka området man borrar i för att veta hur djupt man kan gå.

Han trivs med jobbet och att vara sin egen. Det finns en frihet i det, och man får vara mycket utomhus. Men, medger han, visst är det så att vissa dagar är bättre än andra.
– Det är klart det är roligare en fin vårdag intill en sjö än en sån här dag, ler han och nickar mot novemberregnet utanför fönstret.

Text: Nicklas Remmegård.
Foto: Lekebergs Brunnsborrning