Kvarnvägen är redo att invigas fredag 29 oktober klockan 11.00.

Cadillac, Chrysler och Porsche först ut på Kvarnvägen 29 oktober

Först ut att rulla på den nyinvigda Kvarnvägen blir gamla fina bilar av märkena Cadillac, Chrysler, Porsche från motorklubben Big Island Cruisers.
Klockan 11.00 fredag den 29 oktober lyfts grindarna åt sidan av kommunalråd Hans Jildesten samt representanter för Svevia och enterprenören Jordkullen.
– Det känns jättebra att vi nu kan öppna den här vägen igen, säger Hans Jildesten.

När Kvarnvägen invigs är det så mycket mer än att 600 meter av en nygammal väg tas i bruk igen. Det är slutet på många års tung trafik genom ett villaområde och en lättnad för många storforsbor.

– Det här är riktigt efterlängtat, så det känns bra att få släppa på trafiken igen, säger Jukka Mäenpää, enhetschef för teknisk drift i Storfors.

Redan 2018 fattade kommunfullmäktige i Storfors beslut om att påbörja processen för att en öppning skulle kunna ske. 1,8 miljoner kronor avsattes för projektet.

Arbetet med ny detaljplan har pågått sedan 2019 och under hösten 2021 har det praktiska arbetet slutförs av Svevia och underentreprenören Jordkullen.

Det var när industrin i Storfors behövde större utrymme i början av 2000-talet som den centrala gatan omvandlades till industrimark genom en ny detaljplan 2007. Kvarnvägen, som löper från de centrala delarna av Storfors till återvinningscentral, kommunförråd och båthamn stängdes och trafiken hänvisades via Lillforsvägen.

Under många år har röster höjts för att åter öppna gatan. Detta eftersom industrins behov minskade kraftigt för ett antal år sedan och för att boende vill slippa tung trafik genom villaområdet Lillforshagen.

Här sker invigningen.

Text och foto: Eva Wiklund