Jacob Malone ser en ljus framtid för Menuo.

Steg för steg mot höga mål

I våras gick Karlskogabaserade food delivery-tjänsterna Menuo och Menytorget ihop under namnet Menuo. Idag har man ett femtontal restauranger anslutna lokalt och har expanderat till Degerfors och Hällefors. I framtiden är visionen att finnas i hela landet.
– Det går uppåt och uppåt, säger Jacob Malone, det är kul att få bekräftat att vi har en bra tjänst.

Jacob, som startat Menuo, och Alexander Abou El Naga som låg bakom Menytorget tänkte båda att det kändes onödigt med två konkurrerande utkörningssajter i en stad som Karlskoga. De inledde en dialog, och efter att ha fört diskussioner under en tid enades man om att slå samman verksamheterna och bli kompanjoner.
– Att gå ihop istället för att konkurrera och köra mot varandra här i stan var det klokaste vi kunde göra, säger Jacob.

De kompletterar varandra väl. Jacob med bakgrund inom kundtjänst, Alexander med stark kompetens inom IT och webbdesign. Det ger en helhet större än delarna där man byggt en användarvänlig plattform och satsar på att serva kunder och anslutna restauranger fullt ut.
– Det är inte bara att lägga in menyn på hemsidan och ställa en maskin för att ta emot beställningar hos restaurangen och säga att man är igång, säger Jacob, vi vill bygga en heltäckande tjänst där varje restaurang ska känna att vi är det självklara valet.

För närvarande har man ett femtontal anslutna restauranger i Karlskoga, tre som levererar i Degerfors och ytterligare ett par i Hällefors. Att man är ett lokalt företag ser Jacob som en styrka, men medger att målet är att växa såväl geografiskt som sett till antal restauranger, på lång sikt är drömmen att finnas i hela Sverige. Planen är dock att ta det stegvis, att successivt växa med full kontroll i varje steg.
– Det är bättre att ta det stegvis än att gasa på för fort, säger Jacob, vi tar det i lugn och fin takt för att göra allt ordentligt.

Han ser framtiden an med tillförsikt. Det är många restauranger som är intresserade av att ansluta sig och man ser att fler och fler kunder väljer Menuo.
– De flesta restauranger inser att utkörning och beställning online är framtiden, säger han, det kommer bara bli mer och mer.

Text: Nicklas Remmegård