Vargbroskolan är byggd med senaste miljöteknik - hybridventilerad och superisolerad.

I Storfors värmer elevernas kroppsvärme upp skolan

Vargbroskolan i Storfors kommun är ingen vanlig skola. När den byggdes var den helt unik i sitt slag och värms till största delen upp av elevernas egen kroppsvärme.
Skolan stod klar i januari 2008 och byggdes med den allra senaste miljö- och energiteknik som då fanns tillgänglig.

Cirka 300 elever på mellan- och högstadiet vistas dagligen i skolbyggnaden som har en total yta på cirka 4000 kvadratmeter.  Lokalerna är luftiga, med fönster även inomhus in till varje klassrum. Här hörs inga brummande fläktar eftersom hela fläktsystemet är underjordiskt och löper i långa kulvertar under skolan. Luften tas in från en liten paviljong, placerad mitt på skolgården, och sedan leds den genom underjordiska betongkulvertar i närmare 100 meter innan luften släpps in i klassrummen. Detta har två stora fördelar; på vintern värms luften upp under jorden innan den når klassrummen och på sommaren kyls den ner.

Dessutom är hjälpfläktar placerade under jord vilket ger ett näst intill ljudlöst system.

Eleverna och deras lärare värmer till största delen själva upp skolan genom sin kroppsvärme. Byggnaden är super-isolerad med totalt 365 millimeter isolering i tre skikt i väggarna. Även golv och tak är extremt och noggrant isolerade, vilket gör att människor, belysning och apparater alstrar tillräckligt med värme för att ge tillräcklig temperatur. Bara under längre vinterlov behöver lokalerna värmas upp och energiförbrukningen ligger ungefär på en femtedel av vad som krävdes i den gamla skolan.

På taket till skolan finns 131 kvadratmeter solceller och en vindsnurra. 

Dessa bidrar med tio procent av skolans totala energibehov varje år. Solcellerna kommer att alstra energi som, förutom investeringen, inte kommer att kosta skolan något under skolans beräknade livslängd på 35 år. I det in-glasade ”gröna rummet”, finns en mindre utbildningsanläggning kopplad till utvändiga solfångare och vindkraftverk. Den ger eleverna möjlighet att studera solenergi och vindkraft och följa energiproduktionen och förbrukningen på ett pedagogiskt sätt.

Här kan eleverna också få möjlighet att kunna utföra olika laborationer.

Men det är inte bara när det gäller skolans tekniska förutsättningar som man har tänkt till. Lärarna har i högsta grad varit delaktiga i utformningen av skolan. Målet var att skapa regionens bästa skola, men faktum är att skolan under flera års tid legat i topp både i SKRs nationella mätningar och i Lärarförbundets ranking. Med stolthet kunde man under ett par år titulera sig Sveriges bästa skola.

Luft och rymd är två centrala begrepp och i skolans centrum finns elevcafé och stora ytor för exempelvis elevutställningar. Här serveras också den gratis frukost som alla elever kan ta del av varje dag.

De estetiska ämnena har fått en central placering i husets hjärta och huset är utformat för att möjliggöra modern pedagogik. Korridorerna är dessutom ljusa och rena eftersom eleverna här tassar runt i strumpfötterna eller i tofflor. När man 2018 

firade tioårsjubileum kunde man konstatera att skolan fortfarande kändes som ny, kanske mycket tack vare att man inte går inomhus med skor.

Från Naturvårdsverket fick Storfors kommun 7,2 miljoner kronor i ett så kallat Klimp-bidrag för superisolering i kombination med hybridventilation. Kommunen fick även bidrag från IVL/Energimyndigheten för den mätning och utvärdering som gjordes under skolans första två år. Många grupper, både från Sverige och från andra länder, har besökt skolan. Under en period var trycket på studiebesök så högt att skolan var tvungen att ta betalt för besöken.

Text & foto: Eva Wiklund