Archer grupperad under Trident Juncture 2018. Foto: Jimmy Croona

Försvaret snart åter i Kristinehamn

Arbetet med att återetablera Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn är i full gång. Snart 20 år efter att dåvarande verksamhet avvecklades kommer man snart åter att utbilda artillerister i Värmland.

– Det har varit jättepositivt, säger Sven Antonsson, etableringschef för Bergslagens artilleriregemente, om responsen på återetableringen. Det ger en hel massa energi med det positiva bemötandet man får från kommun, näringsliv och allmänhet.

Han berättar att man startat upp rekryteringsprocessen av de första medarbetarna som ska vara med och bygga upp verksamheten i Kristinehamn. I första steget är det sex personer som ska anställas, vilket sedan successivt kommer att utökas i takt med att processen fortskrider. Till årsskiftet är målet att de första anställda ska tillträda sina poster och att det ska finnas ett kontor på plats i Kristinehamn. När allt är fullt utbyggt bedömer Sven Antonsson, utan att lova något, att det kommer röra sig om uppemot 300 anställda, både militär och civil personal.

Parallellt med rekryteringen av personal håller man för närvarande på att se över var i Kristinehamn man rent fysiskt ska etablera sig. Här tittar man på olika alternativ; det tidigare regementsområdet, men också andra.

Därtill har de första värnpliktiga i förbandet påbörjat sin utbildning, vilket för närvarande sker i Skövde. Tanken är att utbildningen ska flyttas till Kristinehamn så snart som möjligt, men något specifikt datum för detta eller när regementet ska invigas är inte satt. Vad som sagts är att det ska vara färdigt senast fjärde kvartalet 2024, men enligt Sven Antonsson jobbar man på så fort man kan för att det ska vara möjligt att utbilda värnpliktiga i Kristinehamn.
– Så fort vi har infrastruktur och personal på plats, säger han.

Sven Antonsson lyfter fram att man har ett gott samarbete med kommun och med näringsliv i Kristinehamn, men också kringliggande kommuner. Han understryker att det är en etablering som inte enbart berör Kristinehamn.

Som själv varandes Kristinehamnare tycker Sven Antonsson det är roligt att få vara med och på nytt etablera försvaret här.
– Att få jobba med det här var kanske vad som gjorde att jag bestämde mig för att stanna kvar i försvarsmakten.

Text: Nicklas Remmegård