Pia Aspvik är kommunens samordnare när det gäller suicidprevention. Hon menar att det måste bli mer naturligt att prata om psykisk ohälsa och att våga fråga om någon mår dåligt.

Folkhälsoutvecklaren: Våga fråga hur någon mår!

I Storfors är det folkhälsoutvecklare Pia Aspvik som är samordnare för suicidpreventivt arbete.

– Vi vill öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebygga suicid, säger hon.

Storfors kommun deltar i ett nätverk med länets övriga kommuner och Region Värmland när det gäller att förebygga suicid. Just nu tar kommunen också fram en lokal handlingsplan utifrån de förutsättningar som finns just här.

En viktig fråga i Storfors är att öka samverkan mellan kommunen och ideella organisationer och föreningar. Även samverkan mellan kommunens egna enheter är viktig för att upptäcka och förebygga ohälsa.

– Vi behöver sprida information och också få bättre kunskap om vad det är som gör att man går så djupt in i en depression att det blir ett alternativ att ta sitt liv, säger Pia Aspvik.

Hon menar att alla kan hjälpa till genom enkla insatser. Ofta kan en enkel fråga räcka väldigt långt.

Ett tydligt varningstecken är när en person börjar att uppföra sig på ett helt nytt sätt. Den som varit inbunden kanske blir utåtagerande. En sprudlande person kanske drar sig undan eller blir irriterad och ointresserad.

– Det viktiga är att våga fråga hur någon mår om man ser eller känner på sig att allt inte är som det brukar vara, säger Pia Aspvik.

Hon vill bryta det tabu som finns kring psykisk ohälsa och väcka diskussionen till liv. I Värmland är ohälsotalen höga och efter pandemin vet man att ännu fler mår dåligt.

– Vi vill hitta sätt att förebygga, men även att sprida information om var man kan få hjälp, säger hon.

I ett akut läge är det alltid 112 som gäller, men för den som mår dåligt och vill söka hjälp är vårdcentralen ofta första steget.

Det finns en rad olika jourer där man kan få prata med en medmänniska helt anonymt de flesta tider på dygnet.

– Att våga fråga är viktigt, men också att våga berätta hur dåligt man faktiskt mår. Det kan alltid finnas andra perspektiv på saker än det man fastnat för i sina egna tankar, säger Pia Aspvik

Här finns det hjälp att söka

Akut hjälp
Ring 112

Storfors Vårdcentral
tel 010-836 57 02.

Självmordslinjen
För dig som har tankar på att ta ditt liv eller har närstående som har sådana tankar. Drivs av den ideella föreningen Mind som är politiskt och religiölst obunden. Telefonjouren är öppen dygnet runt och du får vara anonym.
Tel 90 101. Du kan även chatta på: forum.mind.se

Äldrelinjen
För dig som är äldre och längtar efter att prata med någon. Telefonjouren är öppen kl 8-19 på vardagar och kl 10-16 på helger. Du får vara anonym. Drivs av den ideella föreningen Mind.
Tel 020-22 22 33.

Föräldralinjen
För dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Öppet vardagar kl 10-15 och torsdagskvällar kl 19-21. Du ringer anonymt.Telefonjouren drivs av den ideella föreningen Mind.
tel 020-85 20 00.

Svenska kyrkan, Storfors pastorat
Kyrkoherde Elsie Scwab Hollsten tel 0550-658 63.
Komminister Karolin Gärdsvik tel 0550-658 60.

Jourhavande medmänniska
Prata med en stödjande medmänniska helt anonymt alla nätter året om kl 21-06.
Telefonjouren drivs av en ideell förening som vill vara en röst i natten.
Tel 08-702 16 80.
Chatt via: www.jourhavande-medmanniska.se

Jourhavande präst
Om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam och behöver någon att tala med anonymt, oavsett religion eller vad du tror på.
Ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

Text och foto: Eva Wiklund