De två nya sju och åtta våningar höga husen som blir de första som byggs i trä i Karlstad. Foto: Klara Arkitektbyrå.

Karlstad får sina första bostadshus som byggs i trä

Det första spadtaget har tagits för Karlstads första flerbostadshus med träkonstruktion. NCC genomför bygget och träkonstruktionen levereras av Moelven.

De två nya bostadshusen uppförs i området Hagaborg i Karlstad.  På platsen där de nya husen byggs ligger en äldre förskola som i dagarna ska rivas. Under byggtiden flyttas verksamheten över till en provisorisk förskola som uppförts i anslutning till byggområdet. Husen byggs med en konstruktion av pelare och balkar i limträ och bjälklag i trä. För ökad stabilitet byggs husens kärna och de första två våningarna i betong. Fasaden blir i tegel och stående träpanel.

Det finns flera fördelar att bygga med trä i det här projektet; snabb montering, mindre störningar för omgivningen och med lättare element kan leveranserna ske med fullastade bilar, vilket minimerar transporterna.

78 hyreslägenheter fördelas i husen som byggs i sju respektive åtta våningar. Lägenheterna blir i storleken 1–4 rum och kök med stora balkonger. 
Ettorna får en yta på 39 kvadratmeter och fyrorna blir 91 kvadrat stora. 

En ny modern förskola byggs i de två första våningarna i ett av husen. Förskolan kommer att omfatta åtta avdelningar med plats för upp till 160 barn. Den gamla förskolan har fem avdelningar.
– De två nya husen blir nu Karlstads första flerbostadshus med träkonstruktion. Då trä i dagsläget är mindre etablerat än de traditionella stomvalen vid större byggprojekt har det kommunala bostadsbolaget tillsammans med
NCC arbetat fram lösningar och detaljer för projektet. Utgångspunkten är att skapa livskraftiga stadsdelar och attraktiva bostäder för Karlstadsborna, säger Lars Brandelius, utvecklingschef KBAB.
– NCC har gedigen erfarenhet av att skapa attraktiva bostadsmiljöer och är dessutom en av de aktörer som bygger flest skolor i Sverige idag. De lärdomarna och erfarenheterna tar vi med oss till Hagaborg, närmast från projekt Norrstjärnan med ny förskola och hyresrätter i Örebro, säger Sara Eriksson, projektchef NCC Building Sweden.

Inflyttningen i den nya förskolan sker under första kvartalet 2023 och inflyttningen i lägenheterna startar i kvartal 3 samma år.
Projektet beräknas kosta 251 miljoner kronor.