Sollcellsparken hos Kristinehamns Energi. Total installerad effekt är 430kW och antalet paneler är 1304 st. Producerad energimängd år 2020 var 456 000 kWh el. Foto: Kristinehamns Energi

Ständigt växande intresse för solel

Solel blir allt mer populärt och solcellsanläggningar syns på allt fler tak. Nyligen anordnades en digital solsafari för att inspirera och visa upp goda exempel, vi tog tillfället i akt att höra efter hur intresset för solel står sig i östra Värmland.

– Det blir mer och mer, säger Hanan Othman, energirådgivare i Storfors, Kristinehamn och Filipstad om intresset för solceller i hennes kommuner. Det finns ett stort och ökande intresse för solel, många hör av sig med frågor och funderingar.

Timo Kuru, som har motsvarande roll i Karlskoga och Degerfors, menar att bilden är likartad även där.
– Jag har jobbat här i 2,5 år och det har bara ökat hela tiden, oavsett hur stödsystemen sett ut.

Kristinehamns Energi har valt att satsa på försäljning och installation av solceller. 
– 2018 började vår resa med solceller, berättar VD Johan Larsson, då startade vi försäljning av solceller och byggde en egen solcellspark.
Han beskriver det som att intresset exploderat sedan dess, och ökar hela tiden. För vissa handlar det om ekonomi, för andra står miljön i främsta rummet, för de flesta är det en kombination.
– Kunskapen om solceller har ökat och man vill vara med i energiomställningen.

Hanan Othman lyfter även fram enkelheten som en fördel.
– Solceller är nästan underhållsfritt. En solcellsanläggning kan du ha i 25, kanske 40 år.

De huvudsakliga fördelarna med solel är just miljön och ekonomin. En solcellsanläggning är billig i drift och utöver den i vintras införda skattereduktionen för grön teknik finns även en skattereduktion på 60 öre/kWh för överskottsel, samt att du kan sälja el till det elhandelsbolag du har avtal med.

Vad du behöver tänka på är hur mycket el du förbrukar, det är det som avgör hur stor anläggning du behöver. Men också var och hur anläggningen placeras för att bäst uppfylla dina behov. Detta är dock frågor entreprenören som installerar anläggningen kan hjälpa dig med.

Solelens popularitet kommer av allt att döma fortsätta öka. Johan Larsson lyfter fram att sol och vind är de energislag som växer kraftigast. Elektrifieringen av samhället ökar behovet av el, och batterilösningar för att lagra solel och jämna ut belastningen i elnätet kommer att bli både billigare och vanligare.

– Solel är här för att stanna, säger Timo Kuru, det känns som en framtidslösning.

Text: Nicklas Remmegård