Planerar omgestaltning av Karlskoga centrum

K-center i Karlskoga invigdes i oktober 1974 och har sedan dess varit omdiskuterat. Vissa har uppskattat dess strama formspråk, fler har uttryckt sitt ogillande. Nu tycks K-center i nuvarande tappning sjunga på sista versen.

Tidigare i somras presenterade fastighetsägaren Point Properties, som under 2020 förvärvade fastigheten, planer för en rejäl omgestaltning av Karlskoga centrum. Visionen Kvartersstaden Råkan går ut på att det ovanpå de byggnader som inhyser Kulan och biblioteket bygga ett antal huskroppar i varierande höjd för såväl bostäder som kontorslokaler. 

Man planerar för 155 hyresrätter mellan 1-5 rum, mestadels 2:or och 3:or. Några av de större lägenheterna blir etagelägenheter. På innergårdarna och taken ska anläggas grönytor och solceller. Hållbarhet och en levande stadskärna är målet, och tanken med att bygga på höjden ovanpå befintliga byggnader är att kunna utveckla stadskärnan utan att behöva ta ny mark i anspråk.

Point Properties äger ett flertal centrumfastigheter runt om i Sverige och har som mål att återskapa levande stadskärnor. Man driver liknande projekt på flera av de orter där man har innehav, bland annat i Motala och Trelleborg.

Point Properties förhoppning är att det hela ska stå färdigt redan 2024. En utställning av visionen finns att se på Kulan.

Text: Nicklas Remmegård
Foto: Point Properties