Rörelseutbildning gav skolpersonal viktiga folkhälsotips

Måndag 9 augusti utbildades all grundskolepersonal i Storfors kommun i rörelse av RF/SISU Värmland

– Vi jobbade på temat ”kan, våga och vill”, säger skolchef Annelie Izindre, som tillsammans med personalen lät sig inspireras och även fick några goda skratt.

Kursen i Storfors är den allra första som RF/SISU Värmland genomför, och inbjudna till rörelseutbildningen var personalen inom grundskolan. På plats fanns Jörgen Nordmarker tillsammans med ytterligare två instruktörer.

– Vi är väldigt tacksamma att få ta del av den här utbildningen och för samarbetet med RF/SISU Värmland. Detta är ett led i kommunens folkhälsoarbete, säger Annelie Izindre.

När det gäller flickor upp till 18 år så visar övergripande statistik för Sverige att bara 22 procent har någon fysisk aktivitet en timme om dagen. För pojkar i samma ålder är siffran 44 procent.

– Folkhälsa är ett långsiktigt arbete där alla tillsammans måste bidra för att få barn och ungdomar att hitta glädjen i att röra på sig, säger Jörgen Nordmarker.

Under utbildningen fick personalen tips hur man på enkla sätt kan jobba med rörelse i den dagliga verksamheten. Nu finns fler idéer och metoder för att stimulera barn och unga som vanligtvis inte väljer att röra på sig. Dessutom kommer skolan att samverka i ännu högre grad med kommunens föreningsliv.

Man kommer också att fortsätta samarbetet med RF/SISU Värmland för att ta ännu fler steg mot en riktigt god folkhälsa i Storfors. Nästa kurstillfälle blir den 17 augusti.

Text och foto: Eva Wiklund