Foto: Fredrik Sweger

Dubbla sommarutställningar i Kristinehamn

Svältfödd på kultur det senaste året? Nu kan du råda bot på det med två spännande utställningar i Kristinehamn under sommaren.

Kristinehamns Konstmuseum visar i sommar konst av Ulrika Sparre, som har viss lokal anknytning då hennes morföräldrar var från Kristinehamn och hon också filmat flera verk i staden.

Ulrika Sparres konst handlar mycket om tro, berättar museets intendent Lena Örtlund. Inte på så vis att hon äger hur eller vad man ska tro, utan verken tar sin utgångspunkt i tron och lyfter frågor kring både tro och new age men håller det fritt för var och en att göra sin egna tolkningar.
– Det är en ganska djup utställning på många sätt, säger Lena men påpekar att det i samband med utställningen delas ut en folder för den som önskar viss vägledning i hur man kan ta sig an hennes verk.
Utöver det som visas på konstmuseet består utställningen också av fem utomhusverk som visas på offentliga platser i Kristinehamn. Ett vid Picassoudden, övriga fyra centralt i staden.
Lena berättar att det passade bra då man av pandemiskäl inte kan ta emot fler än 15 besökare samtidigt i utställningen.

På Kristinehamns Historiska visas utställningen Förkläden berättar med ett 80-tal förkläden ur Ewa Perssons stora samling.
Ewa Persson började samla på förkläden på 90-talet efter att ha ärvt ett 15-tal av sin mor. I dag uppgår samling till 400-500 stycken, av  vilka 300 katalogiserats med berättelser om kvinnorna de en gång tillhört. Det är ett pågående arbete där tanken är att hela samlingen ska katalogiseras.
– Det är en bit kvinnohistoria, säger Lena Örtlund om utställningen, som utöver att visa upp förklädena också berättar historien om kvinnorna som bar dem.

Förkläden berättar visas på Kristinehamns Historiska till 31 augusti. Kristinehamns konstmuseum visar Ulrika Sparre-utställningen till mitten av september.

Text: Nicklas Remmegård