Karsmossens naturreservat ligger lite otillgängligt, men är ett paradis för en rad olika arter.

Ett spännande vildmarksområde

Delar av Karsmossens naturreservat söder om Gullspång har bestånd av barrskog och natur som är över 170 år gamla. Här finns flera myrholmar där skogen är helt orörd med över 200 år gamla tallar.

Karsmossen ligger några kilometer öster om Vänern på gränsen mellan Gullspångs och Mariestads kommuner. Naturreservatet bildades år 2010 och är cirka 714 hektar stort. Delar av området – Store ön – ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Det går att komma till naturreservatet från flera olika håll men kan klassas som lite otillgängligt då det saknas markerade leder.

I de västra delarna av reservatet ingår nästan 200 hektar barrskog med områden med blöta sumpskogar. Här finns ett rikt fågelliv och beskrivs som ett paradis för hackspettar, tjäder, kattfotslav, ullticka och en rad andra arter.

Text: Björn Hallin